Toelating met een ander soort diploma

Toelating met een ander soort diploma

Met een vwo-diploma (oude stijl), een hbo-getuigschrift, een hbo-propedeusecertificaat of een IB-diploma ben je mogelijk toelaatbaar tot een bacheloropleiding van Wageningen University.

Heb je een ander (buitenlands) diploma, dat niet op deze pagina wordt genoemd? Kijk dan op de Engelstalige pagina met toelatingseisen voor buitenlandse diploma's. Staat daar het antwoord niet bij? Neem dan contact op met de Bachelor Toelatingscommissie (BTC) via het contactformulier SSC.

VWO-diploma 'oude stijl'

Heb je een vwo-diploma ‘oude stijl’ met vakkenpakket dan moet je in principe ook voldoen aan de genoemde vwo-voorvereisten om te kunnen worden toegelaten. Hierover graag contact opnemen met de Bachelor Toelatingscommissie (BTC).

Hbo-propedeuse en hbo-afgestudeerden

Heb je je hbo-propedeuse of hbo-diploma behaald? Dan ben je toelaatbaar tot de bacheloropleidingen van Wageningen University, als je bepaalde vakken op vwo 6-niveau (zogenaamde vwo-deelcertificaten) hebt behaald. Let erop dat je, als je al in het bezit bent van een bachelordiploma, je voor een 2e bacheloropleiding verhoogd collegegeld moet betalen.

In onderstaande tabel vind je per bacheloropleiding de vereiste vakken op vwo 6-niveau, die je naast je hbo-propedeuse of hbo-diploma moet hebben. Let op dat er vanaf instroom september 2022 andere vereiste vakken gevraagd kunnen worden.

Zachte Knip hbo-propedeuse studenten

Hbo-propedeuse studenten

Wageningen University biedt de mogelijkheid van een 'zachte knip' aan studenten die door Corona-maatregelen niet goed kunnen doorstromen van een hbo-propedeuse naar een Wageningse bachelor.

Hbo-propedeuse studenten die tussen maart en augustus studievertraging hebben opgelopen als gevolg van Corona-maatregelen in het onderwijs en die daarom hun hbo-propedeuse niet voor 1 september kunnen afronden, kunnen zich - onder bepaalde voorwaarden - toch inschrijven voor een bacheloropleiding. Ze krijgen dan een dubbele inschrijving: ze schrijven zich in voor een bacheloropleiding aan Wageningen University (en betalen daar collegegeld), en blijven daarnaast ingeschreven als bachelor student aan de instelling waar ze hun hbo-propedeuse volgen.

De dubbele inschrijving geldt tot uiterlijk 1 januari 2022; is de hbo-propedeuse dan nog niet behaald, dan kan de student geen bachelor onderwijs aan Wageningen University meer volgen.

Voor wie?

Hbo-propedeuse studenten die door de Corona-maatregelen tussen maart en augustus studievertraging hebben opgelopen. Let op dat aan overige toelatingseisen, zoals eventuele vwo deelcertificaten, wel vóór 1 september voldaan moet zijn.

Hoe meld ik me aan voor de Zachte knip?

Stap 1: meld je via studielink aan voor de bachelor 2021/2022, de toelatingsprocedure wordt opgestart. Let op! De aanmelddeadline is 1 juli 2021.

Stap 2: vraag bij jouw hbo-instelling een afrondingsadvies aan. Dit advies beantwoordt de vraag of er verwacht wordt dat je vóór 1 januari 2022 de propedeuse afgerond hebt. Uiterlijk 1 augustus moet dit afrondingsadvies ingeleverd worden via ssc@wur.nl

Stap 3: na ontvangst van het afrondingsadvies beoordeelt de bachelor toelatingscommissie of je op voorwaarde toegelaten wordt. Indien je wordt toegelaten moet je propedeuse vóór 1 januari 2022 behaald zijn.

Stap 4: zorg ervoor dat alle overige documenten die vermeld zijn in je persoonlijke (voorwaardelijke) toelatingsbrief zo snel mogelijk en vóór 1 september bij het Student Service Centre binnen zijn.

Stap 5: regel zo snel mogelijk je betaling aan WU via studielink. We adviseren je om direct een machtiging af te geven voor het innen van het collegegeld.

Stap 6: zodra je aan alle toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden voldaan hebt, kunnen we je inschrijven als bachelor student. Wanneer je hierover bericht hebt ontvangen, kan je via ssc@wur.nl een Bewijs Betaald Collegegeld opvragen. Hiermee kan je het collegegeld aan de hbo-instelling betalen, waar je heringeschreven moet worden als bachelor student, om je hbo-propedeuse af te kunnen ronden.

FAQ's Zachte knip

Voor welke datum moet ik aan de overige toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden voldaan hebben?

De ‘zachte knip’ heeft alleen betrekking op het afronden van je hbo-propedeuse. De overige toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden, zoals eventuele vwo deelcertificaten, Engelse taalvaardigheidseis, Matching en de betaling, moeten voor 1 september 2021 voldaan zijn.

Wat gebeurt er wanneer ik ben ingeschreven en mijn propedeuse niet voor 1 januari 2022 afrond?

Je wordt per 31-12-2021 uitgeschreven als bachelor student bij Wageningen Universiteit als je op dat moment je hbo-propedeuse nog niet hebt behaald. De al behaalde studiepunten kunnen dan op je hbo diploma worden opgenomen wanneer dit goedgekeurd wordt door de hbo-instelling.

HBO-propedeuse

Opleiding Vereiste vakken op vwo 6-niveau***
Agrotechnologie Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde/biologie
Animal Sciences** Wiskunde A/B + scheikunde
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wiskunde A/B
Biologie Wiskunde A/B + biologie + natuurkunde + scheikunde
Biotechnologie Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Bos- en Natuurbeheer Wiskunde A/B + aardrijkskunde/biologie
Communicatie en Life Sciences Wiskunde A/B/C
Economie en Beleid Wiskunde A/B
Environmental Sciences** Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Food Technology** Wiskunde A/B + scheikunde + biologie/natuurkunde
Gezondheid en Maatschappij Wiskunde A/B
International Land and Water Management** Wiskunde A/B + natuurkunde
Internationale Ontwikkelingsstudies Wiskunde A/B
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Wiskunde A/B + aardrijkskunde/biologie
Moleculaire Levenswetenschappen Wiskunde B + scheikunde + natuurkunde/Natuur, Leven en Technologie
Plantenwetenschappen Wiskunde A/B + twee vakken uit: biologie/natuurkunde/scheikunde
Soil, Water, Atmosphere** Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Tourism** Wiskunde A/B/C
Voeding en Gezondheid Wiskunde A + biologie + scheikunde
** De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
*** Voor alle opleidingen geldt een Engelse taaleis.

International Baccalaureate (DP) diploma

Een International Baccalaureate (DP) diploma, met de juiste vakken op het juiste niveau, geeft toelating tot een bacheloropleiding aan Wageningen University. In onderstaande tabel vind je per bacheloropleiding met welke vakken je kunt worden toegelaten.


Opleiding Vereiste vakken met het vereiste niveau***
Agrotechnologie Mathematics (SL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Animal Sciences** Mathematics* + Chemistry (one has to be on HL) + Biology (SL)
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Mathematics (SL)*
Biologie Mathematics (SL)* + Biology (HL) + Chemistry (HL) + Physics (SL)
Biotechnologie Mathematics (HL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
Bos- en Natuurbeheer Mathematics (SL)* + Biology (SL)/Geography (SL)
Communicatie en Life Sciences Mathematics (SL)*
Economie en Beleid Mathematics (SL)*
Environmental Sciences** Mathematics (SL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Food Technology** Mathematics (SL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
Gezondheid en Maatschappij Mathematics (SL)*
International Land and Water Management** Mathematics (SL)* + Physics (SL)
Internationale Ontwikkelingsstudies Mathematics (SL)*
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Mathematics (SL)* and Biology (SL)/Geography (SL)
Moleculaire Levenswetenschappen Mathematics (HL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Plantenwetenschappen Mathematics (SL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
Soil, Water, Atmosphere** Mathematics (SL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Tourism** Mathematics (SL)*
Voeding en Gezondheid Mathematics (SL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
* Het vak Math Studies (SL/HL) wordt niet geaccepteerd. Voor de opleidingen Communicatie en Life Sciences en Tourism wordt Mathematics Applications & Interpretation (SL) wel geaccepteerd. Mathematics (SL) kan vervangen worden door Mathematics Applications & Interpretation (HL), Mathematics Analysis & Approaches (SL) of Mathematics Analysis & Approaches (HL). Mathematics (HL) kan vervangen worden door Mathematics Analysis & Approaches (HL).
** De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
*** Een vak mag ook op HL gedaan zijn wanneer SL vermeld is.

Voor alle opleidingen geldt een Engelse taalvaardigheidseis en voor de Nederlandstalige opleidingen geldt ook een Nederlandse taalvaardigheidseis.