Onderzoek naar LOB

Hier vindt u als decaan, studiekeuzeprofessional of mentor een selectie van onderzoek naar LOB met de focus op LOB en ouderbetreokkenheid.

Open dag 2014 Bachelor59 490x330.jpg

Onderzoek en hulmiddelen LOB

LAKS rapport: Scholieren worden het meest geholpen door hun familie (43%), de decaan (22%), de mentor, een student die de opleiding al volgt en vrienden (8-9%).

Wensen van scholieren ten aanzien van LOB, samenvatting LAKS rapport.

De online leergang helpt u een integraal LOB plan voor uw school te ontwerpen. Er zijn diverse modules o.a. over ouderbetrokkenheid.

De loopbaanbox (VO Raad) is een praktisch instrument vol hulpmiddelen en achtergrondinformatie om de kwaliteit van LOB te vergroten.

De ACT toolkit bestaat uit een aantal innovatieve tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor (onderzoek naar studiekeuze en studiesucces). Het eindrapport LOB en studiesucces.

Informatie over studeren met een handicap. LOB is voor deze doelgroep extra belangrijk. Overzicht onderwijstellingen en de faciliteiten die zij bieden

Landelijke Studenten Vakbond: Studenten moeten niet verleid worden maar voorgelicht.

Een wereldomvattend overzicht van de onderzoeksresultaten naar de impact van LOB voor alle leeftijden. 

Loopbaandialoog: Over leren kiezen (en) leren praten. Marinka Kuijpers

Mentor en studiekeuze: een training die decanen zelfstandig uit kunnen voeren met hun mentorenteam

JorisSchaap_WU_OpenDagBSc_2013-29 490x330.jpg

Ouderbetrokkenheid, tips en aanbevelingen

In de catalogus ouderbetrokkenheid (VO-Raad) staan negen praktische voorbeelden.

Ouders en school. In deze brochure van de VO raad vindt u praktijkverhalen, interviews en vragen aan de ouder, de decaan, schoolleider en of leerling.

Samenwerking tussen school en ouders en verzorgers: Ouderbetrokkenheid bij LOB, een publicatie van de VO raad.

Ouderbetrokkenheid bij LOB; praktisch aan de slag! Een publicatie van de VO raad.

Mijn kind gaat studeren. Een brochure over de rol  van ouders bij studiekeuze (gratis aanvragen).

Help mee bij LOB, een digitaal hulpmiddel van de VO raad om ouderbetrokkenheid te stimuleren. 

Samen werken aan schoolsucces over het samenwerken tussen vo school en ouders (o.a. voor lerarenopleidingen). Gaat deels over LOB.

IMG_0221 k.jpg

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid

Het ministerie van OCW heeft een onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van ouders.

Ouders en de loopbaan van hun kind. Een onderzoek van Annemarie Oomen (APS). 

Ouders en de loopbaanoriëntatie van hun kinderen, Radboud Universiteit

Ouders als partners, Onderwijsraad

Ouderbetrokkenheid in groot-stedelijke omgeving 

Boek: Samenwerken aan schoolsucces, Annette Diender, uitgegeven door Coutinho