Ouders als studiekeuzecoach

Ouders zijn belangrijke studiekeuze adviseurs voor hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ook daadwerkelijk 55% van de eerstejaars gebruik maakt van het advies van hun ouders. We hebben onderzocht welke informatiebehoefte ouders van aanstaande studenten hebben en dit gekoppeld aan adviezen van studiekeuzecoaches en studentenbegeleiders. Onderstaande tips voor ouders zijn zo tot stand gekomen. Ook belangrijk voor ouders van de leerlingen vaan uw school.

Tien tips voor ouders

Ouders willen voorkomen dat ze hun kind een bepaalde richting op duwen. Maar hoe kun je je kind toch goed coachen? Op basis van onderzoek en ervaringen van studieadviseurs zijn tien tips voor ouders ontwikkeld. De bijbehorende flyer is gratis aan te vragen door ouders en decanen. De tips zijn praktisch van aard en toepasbaar voor alle ouders.

Stappen in het studiekeuzeproces

Wij bieden informatie voor ouders over de stappen in het studiekeuzeproces en hun rol daarin. Ook is er informatie over studiekosten, studiekeuzetesten, studiematching, aanmelden voor een studie en veel andere zaken.

We hebben een flyer met 10 tips voor ouders die we graag toesturen.
Voor ouders van studiekiezers en studenten schrijven we een blok waarop decanen en andere onderwijsprofessionals iedere week een artikel voor ouders publiceren. Deze artikelen zijn rechtenvrij en kunt u dus gebruiken voor uw odercommunicatie www.studiekeuzekind.nl

Een studiekeuze maken, hoe doe je dat?

Op een beperkt aantal scholen geven we presentaties over de rol van ouders in het studiekeuzeproces. We gaan ook in op wat ouders kunnen doen om hun kind goed voor te bereiden op studeren op een hbo of universiteit.


Nieuwsbrief voor decanen, mentoren en docenten