Studiedagen voor decanen en mentoren

Wilt u als decaan/mentor of vakdocent meer weten over de opleidingen en het onderzoek van Wageningen University en Research centre? Dan bent u van harte welkom op een van onze decanen/mentorendagen.

Voor groepen havo-vwo decanen/mentoren

U bent van harte welkom met uw decanenkring of als groep havo-vwo docenten/mentoren van een scholengemeenschap. Desgewenst bezoeken we uw (kring)vergadering om u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen. Wij laten u (opnieuw) kennismaken met de opleidingen van  Wageningen University en onze onderzoeksinstituten. Soms worden decanendagen in samenwerking met Hogeschool Aeres of Hogeschool Van Hall Larenstein georganiseerd. Dat kan in Wageningen, Velp of een locatie elders in het land.

Inhoud op maat

In pricipe bepaalt u zelf de inhoud van een decanen/mentorendag(deel). Meestal gaan we in op onderwijskundige en inhoudelijke aspecten van een groep opleidingen met daarbij een excursie naar het werkveld.

Aanmelden voor een studiedag kan bij: hermien.miltenburg@wur.nl, tel :0317-484455.

Voorbeelden van decanenkringdagen gerelateerd aan de thema's van Wageningen UR

De Waddenzee, natuur en economische belangen

Met een bezoek aan Wageningen IMARES, Texel of de auquaria/onderzoeklocatie vissen in Wageningen. U maakt kennis met onderwijs en onderzoek over mariene gebieden. Verschillende aspecten van omgevingswetenschappen, biologie en economie komen aan bod.

Voeding en Gezondheid

Waarom wordt de ene helft van de bevolking steeds dikker, terwijl de andere helft honger lijdt. We gaan in op maatschappelijke en technische processen. Tijdens een bezoek aan een levensmiddelenconcern zoals Friesland Foods/Campina ontdekt u meer over het werk van een levensmiddelentechnoloog.

Zonder planten geen leven

Waarom een plantendeskundige een gouden toekomst heeft. Vaccins inbouwen in tropische gewassen. Medicijnen uit planten... U ontdekt waarom een tomatenzaadje duurder is dan goud. U maakt kennis met een van de grootste zaadveredelingsbedrijven van de wereld en neemt deel aan een excursie naar de plantenkassen.

Nieuwsbrief

Wageningen University brengt een nieuwsbrief voor docenten en decanen uit. Elke twee maanden verschijnt er een editie speciaal voor decanen, docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs.