Docent Ontwikkelteam wiskunde: Meetkunde en maatschappijrelevante toepassingen van de wiskunde

Het Docent Ontwikkelteam (DOT) Wiskunde bestaat sinds 2015. De deelnemende docenten delen met elkaar de behoefte om gezamenlijk te werken aan een voortgaande professionalisering. Het team wordt voor de organisatie ondersteund door het Food Valley Netwerk VO-HO. De inhoud van de bijeenkomsten wordt door de deelnemers zelf bepaald.

Historie

In 2015 is het VO gestart met de nieuwe eindtermen wiskunde op havo en op vwo. Eén van de veranderingen was de manier waarop statistiek wordt aangeboden en getoetst. Het DOT wiskunde is om die reden gestart met een cursus statistiek, waar ze docenten van Wageningen University voor heeft uitgenodigd. Aansluitend op deze cursus is een jaar lang gewerkt aan onder andere enkele praktische opdrachten op basis van grote datasets.

Opzet voor dit jaar

In dit DOT staan onderwerpen als meetkunde en maatschappijrelevante toepassingen van de wiskunde op de agenda. We focussen ons op de wiskunde in de bovenbouw van Havo en VWO en kijken daarbij zowel naar lesinhoud als toetsvragen. Wiskundige denkactiviteiten en wiskunde in de wereld om ons heen vormen vaste onderdelen van onze maandelijkse bijeenkomsten.

De bijeenkomsten verlopen grotendeels als volgt:

 • Korte inleiding
 • Een rondje statistiek uit de leefomgeving
 • Presentatie van een denkactiviteit
 • Werken in groepjes aan opdrachten of een onderwerp
 • Afspraken maken voor de volgende bijeenkomst

In de pauze wordt voorzien in een eenvoudige maaltijd. Waar nodig bestaat de mogelijkheid om professionals van Wageningen University te vragen een (deel van een) bijeenkomst aanwezig te zijn. Zo kunnen we effectief gebruik maken van de aanwezige kennis op het gebied van de statistiek, de wiskunde en de didactiek.

Data en tijden

Startbijeenkomst maandag 05 oktober 16:00 - 20:00 uur
maandag 09 november 16:00 - 20:00 uur
maandag 14 december 16:00 - 20:00 uur
maandag 11 januari 16:00 - 20:00 uur
maandag 15 februari 16:00 - 20:00 uur
maandag 22 maart 16:00 - 20:00 uur
maandag 19 april 16:00 - 20:00 uur
Slotbijeenkomst maandag 14 juni 16:00 - 20:00 uur

  Deelnemen

  Interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  Geef je les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk, dan kun je tegen inlevering van 14 vouchers deelnemen.

  Meer informatie over vouchers

  Wij vragen jouw schoolleider om een overeenkomst te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd je recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk.