Activiteiten voor docenten

Met het zicht op de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken organiseert Wageningen University & Research nascholingen voor vwo-docenten. Deze activiteiten zijn vraaggestuurd opgezet en worden regelmatig georganiseerd in nauwe samenwerking met organisaties als VECON of NVON. Daarnaast vindt u op deze pagina een overzicht van onze Docentontwikkelteams en aankomende conferenties en congressen.