Docent ontwikkelteam scheikunde: grondstoffen uit afvalwater – didactiek rondom cyclisch denken

Nederland is een land van water. Water biedt op het gebied van chemische technologie veel mogelijkheden en uitdagingen. Het terugwinnen van onder ander fosfaat, zwavel, cellulose, plastic en energie uit afvalwater zijn voorbeelden die worden uitgewerkt.

UPDATE 26 MAART 2020 - IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS WORDEN DE BIJEENKOMSTEN TOT JUNI OP EEN ANDERE MANIER INGEVULD. DE INSCHRIJVIGEN VOOR DE DOT'S VAN VOLGEND SCHOOLJAAR GAAN NAAR VERWACHTING EIND APRIL OPEN.

We gaan aan de slag met het maken van toetsopgaven waarin duurzaamheid, technologie, redoxchemie, biochemie, scheidingsmethodes aan bod komen. Daarnaast gaan we ons laten bijscholen op gebied van didactiek. Het cyclisch en meer duurzaam denken vereist een andere didactiek en andere werkvormen. Daarbij besteden we ook de nodige aandacht aan formatief toetsen.

Tenslotte is de DOT ook bedoeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We willen een netwerk van docenten gaan vormen waarin we onderling lesmaterialen uitwisselen en elkaar tips en feedback geven op zelf geschreven lessen. Dit met als doel elkaars ontwikkeling en enthousiasme te stimuleren en regelmatig vernieuwing aan te brengen in de lessen.

Tijdsinvestering: 8 maandelijkse bijeenkomsten van 16.00 tot 20.00 uur en minimaal 4 uur huiswerk.

Data bijeenkomsten

  • 1e startbijeenkomst: dinsdag 24 september 2019
  • 2e bijeenkomst: maandag 4 november 2019
  • 3e bijeenkomst: maandag 2 december 2019
  • 4e bijeenkomst: maandag 3 februari 2020
  • 5e bijeenkomst: maandag 2 maart 2020
  • 6e bijeenkomst: maandag 6 april 2020
  • 7e bijeenkomst: maandag 11 mei 2020
  • 8e slotbijeenkomst: dinsdag 9 juni 2020

Deelnemen aan een DOT

Vraag je je af of dit DOT iets voor jou is? Of heb je andere vragen, neem dan contact op met Reina Kuiper.

Geef je les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk, dan kun je tegen inlevering van 13 vouchers deelnemen.

Meer informatie over de vouchers

Wij vragen de schoolleider om een overeenkomst te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd je recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk.