Leren voor duurzame ontwikkeling binnen NLT

Vindt u het belangrijk aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling binnen uw NLT-lessen? Gebruikt u modules zoals ‘Brandstof voor het leven’, ‘Food or Fuel’, ‘Aerosolen en Vuile Lucht’, ‘IJs en klimaat’ of één van de andere NLT-modules waarin een aspect van duurzame ontwikkeling wordt belicht?

Tijdens dit nascholingstraject voor NLT-docenten krijgt u actuele inzichten aangereikt uit multidisciplinaire onderzoeksgebieden van Wageningen University en de Universiteit Utrecht. De experts kiezen we op basis van de modules waar u zich verder in wilt verdiepen.

Naast inhoudelijke informatie gaat u binnen het traject aan de slag met het (her)ontwerpen van een eindopdracht bij een NLT-module. Centraal in dat ontwerpproces staat het ‘leren voor duurzame ontwikkeling’. Dit is een pedagogisch didactische benadering waarbij er aandacht is voor zaken als onderzoekend leren, systeemdenken en waardenvorming (Frijters, 2016; Sleurs, 2007).

Werkwijze 

Het traject wordt gegeven in de vorm van een Docentontwikkelteam of Professionele LeerGemeenschap. In totaal worden zes bijeenkomsten georganiseerd waarbij experts worden uitgenodigd en waarin u werkt aan innovatieve NLT-eindopdrachten.

Data, tijd en locatie

De startbijeenkomst staat op dinsdag 19 juni op Wageningen Campus gepland. De overige data zijn onder voorbehoud. Wijzigingen in de data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Iedere bijeenkomst duurt van 16:00 tot 20:00 uur en vindt plaats op Wageningen Campus, de campus van Universiteit Utrecht of op locatie bij diverse gerelateerde bedrijven/organisaties.

Concept data

  • Startbijeenkomst: dinsdag 19 juni 2018, Wageningen Campus
  • 2e bijeenkomst: donderdag 4 oktober 2018
  • 3e bijeenkomst: dinsdag 4 december 2018
  • 4e bijeenkomst: donderdag 7 februari 2019
  • 5e bijeenkomst: dinsdag 9 april 2019
  • Slotbijeenkomst: donderdag 6 juni 2019

Deelnemen

Geeft u les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk, dan kunt u tegen inlevering van 13 vouchers deelnemen.

Meer informatie over de vouchers

Wij vragen uw schoolleider om een contract te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd u recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk.

Is uw school aangesloten bij het Food valley Scholennetwerk, neem dan contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie of download de pdf en vul deze in voor deelname.

U-Talent scholen kunnen voor meer informatie terecht op: https://u-talent.nl/activiteiten/.