Scheikunde: Energie en grondstoffen uit water

Nederland is een land van water. Water biedt op het gebied van chemische technologie veel mogelijkheden en uitdagingen. Het terugwinnen van onder ander fosfaat, zwavel, cellulose, plastic en energie uit afvalwater zijn voorbeelden die in dit docentontwikkelteam worden uitgewerkt.

We gaan aan de slag met het maken van een lessenreeks waarin duurzaamheid, technologie, redoxchemie, biochemie, scheidingsmethodes, entropie onder andere aan bod komt. Voor het onderdeel bioraffinage zullen we ondersteund worden door prof. Harry Bitter, expert op het gebied van biogebaseerde chemie en technieken. Indien mogelijk zal er ook een excursie worden georganiseerd naar een bedrijf die zich bezig houdt met bioraffinage.

Voorlopige data:

  • Ma 24 september
  • Ma 29 oktober
  • Ma 3 december
  • Ma 14 januari
  • Ma 11 februari
  • Ma 11 maart
  • Ma 8 april

Deelnemen

Geeft u les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk? Dan kuntu voor 13 vouchers dit traject volgen. Dat is een voordeel van €650,- op uw scholingsbudget!

Wij vragen uw schoolleider om een contract te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd u recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk. U moet rekenen op 60 – 80 uren inzet en daarnaast nog uren voor het testen van materiaal in uw eigen klas of samen met een collega.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelname? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze pagina.