Wiskunde: Statistiek

Het docentontwikkelteam (DOT) Wiskunde bestaat sinds 2015. De deelnemende docenten delen met elkaar de behoefte om gezamenlijk te werken aan een voortgaande professionalisering. Het team wordt voor de organisatie ondersteund door het Food Valley Netwerk VO-HO. De inhoud van de bijeenkomsten wordt door de deelnemers zelf bepaald.

Historie

In 2015 is het VO gestart met de nieuwe eindtermen wiskunde op havo en op vwo. Eén van de veranderingen was de manier waarop statistiek wordt aangeboden en getoetst. Het DOT wiskunde is om die reden gestart met een cursus statistiek, waar ze docenten van Wageningen University voor heeft uitgenodigd. Aansluitend op deze cursus is een jaar lang gewerkt aan onder andere enkele praktische opdrachten op basis van grote datasets.

In 2015 heeft het DOT ook samengewerkt met het bedrijf Keygene. De samenwerking bestond uit een uitgebreide voorlichting over het gebruik van statistiek binnen dit bedrijf, een rondleiding in het Phenofab en het verstrekken van een dataset. Deze dataset is gebruikt voor één van de praktische opdrachten.

Opzet voor dit jaar

Ook in het jaar 2017-2018 houdt het DOT zich grotendeels bezig met het onderwerp statistiek. De ontworpen opdrachten worden getest en verbeterd. Daarnaast worden nieuwe opdrachten ontwikkeld en wordt ingezoomd op de didactiek van de statistieklessen.

Dit jaar wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de wiskundige denkactiviteiten. Van de deelnemers zal gevraagd worden een denkactiviteit voor te bereiden. Na de presentatie wordt de activiteit besproken.

We werken op wisselende dagen van 16.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomsten verlopen grotendeels als volgt:

  • Korte inleiding
  • Een rondje statistiek uit de leefomgeving
  • Presentatie van de denkactiviteiten
  • Werken in groepjes aan opdrachten of een onderwerp
  • Afspraken maken voor de volgende bijeenkomst

In de pauze is er voorzien in een simpele maaltijd. Waar nodig bestaat de mogelijkheid om professionals van Wageningen University te vragen een (deel van een) bijeenkomst aanwezig te zijn. Zo kunnen we effectief gebruik maken van de aanwezige kennis op het gebied van de statistiek, de wiskunde en de didactiek.

Deelnemen

Geeft u les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk? Elke eerste docent uit het scholennetwerk die zich opgeeft voor een DOT-traject, mag dit traject gratis volgen. Dat is een voordeel van €650,- op uw scholingsbudget!

Wij vragen uw schoolleider om een contract te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd u recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk. U moet rekenen op 50 (32 uren aanwezigheid en 18 uren voorbereiding) uren inzet en daarnaast nog uren voor het testen van materiaal in uw eigen klas of samen met een collega.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelname? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.