Wiskunde en Statistiek

Het docentontwikkelteam (DOT) Wiskunde bestaat sinds 2015. De deelnemende docenten delen met elkaar de behoefte om gezamenlijk te werken aan een voortgaande professionalisering. Het team wordt voor de organisatie ondersteund door het Food Valley Netwerk VO-HO. De inhoud van de bijeenkomsten wordt door de deelnemers zelf bepaald.

Historie

In 2015 is het VO gestart met de nieuwe eindtermen wiskunde op havo en op vwo. Eén van de veranderingen was de manier waarop statistiek wordt aangeboden en getoetst. Het DOT wiskunde is om die reden gestart met een cursus statistiek, waar ze docenten van Wageningen University voor heeft uitgenodigd. Aansluitend op deze cursus is een jaar lang gewerkt aan onder andere enkele praktische opdrachten op basis van grote datasets.

Opzet voor dit jaar

Nadat drie jaar de focus vooral op statistiek was gericht, gaan we in het cursusjaar 2018-2019 meer “nieuwe” onderwerpen bekijken. Met name de doorgaande leerlijn wiskundige denkactiviteiten (WDA’s) en de analytische meetkunde gaan we uitvoerig met elkaar bespreken. We hopen zo te komen tot een databank met wiskundige denkactiviteiten die geordend is op leerjaar en onderwerp en tot geschikte toetsvragen en praktische opdrachten. De deelnemers werken in groepen, dus ook andere onderwerpen kunnen gekozen worden.

We werken op de tweede maandag van de maand van 16.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomsten verlopen grotendeels als volgt:

  • Korte inleiding
  • Een rondje statistiek uit de leefomgeving
  • Presentatie van een denkactiviteit
  • Werken in groepjes aan opdrachten of een onderwerp
  • Afspraken maken voor de volgende bijeenkomst

In de pauze is er voorzien in een eenvoudige maaltijd. Waar nodig bestaat de mogelijkheid om professionals van Wageningen University te vragen een (deel van een) bijeenkomst aanwezig te zijn. Zo kunnen we effectief gebruik maken van de aanwezige kennis op het gebied van de statistiek, de wiskunde en de didactiek.

Deelnemen

Wij vragen uw schoolleider om een contract te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd u recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk. U moet rekenen op 50 (32 uren aanwezigheid en 18 uren voorbereiding) uren inzet en daarnaast nog uren voor het testen van materiaal in uw eigen klas of samen met een collega.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelname? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.