Casus Algenreactor Design Challenge

Door toenemende welvaart wereldwijd en de omvang van de wereldbevolking neemt de druk op de beschikbaarheid van grondstoffen toe. Zo zullen fossiele brandstoffen steeds duurder worden. Het is daarom belangrijk dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van afvalstoffen en hernieuwbare grondstoffen voor de productie van brandstof, chemicaliën en materialen. Een economie die gebaseerd is op dit principe noemen we ‘bio-based economy‘. Een van de grondstoffen die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn algen.

Opdracht

Jullie team heeft als opdracht om op laboratorium-schaal een foto-bioreactor te ontwikkelen waarmee op school onderzoek kan worden gedaan naar algen. Je richt je hierbij op de productie van biodiesel met behulp van algen. Ook ga je onderzoeken of bio-diesel uit algen kan concurreren met gewone diesel.

Afronding

De opdracht wordt afgerond met een presentatie. Hierbij wordt uitgelegd wat voor foto-bioreactor er is ontworpen, wat de kosten zijn en wat voor onderzoek er mee gedaan kan worden.

Leuke links:

Ga terug voor meer opdrachten