Knock-Out

Op dit moment is kanker een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de Westerse wereld. Het aantal slachtoffers groeit. Een opeenstapeling van mutaties in het DNA van cellen veroorzaakt kanker. Als de rol van deze mutaties bekend zijn, kunnen er ook nieuwe behandelmethodes ‘op maat’ worden ontwikkeld. Hoe zetten mutaties de processen in onze cellen op zijn kop, zodat er kanker ontstaat? In deze lesmodule worden deze en meer vragen beantwoord.

In het onderzoek naar de genetische oorzaken van kanker kan er gebruik worden gemaakt van genetische modificatie in muizen, om de rol van deze mutaties te onderzoeken. Deze zogenaamde ‘knock-out muizen’ worden gebruikt om meer kennis over het verloop van kanker en de mogelijke behandeling te verzamelen. Uiteindelijk hopen we de strijd tegen kanker te winnen.

Concept

Knock-out muizen zijn genetisch gemodificeerde muizen. Deze knock-out muizen kunnen een bijdragen leveren in het onderzoek naar kanker en de behandeling daarvan. Concepten uit de moleculaire biologie, biomedisch onderzoek en biotechnologie zullen worden behandeld aan de hand van kankeronderzoek met behulp van knock-out muizen.

Experiment

De module bevat een afsluitende casus en een een aantal praktische opdrachten.

Aanvragen lesmateriaal

Verwante opleidingen