Online Simulaties

Met deze unieke lessenserie wordt een brug geslagen tussen Wagenings onderzoek en lesstof voor 4 en 5 vwo. In de online simulaties ontdekken uw leerlingen als ware onderzoekers bijvoorbeeld welke factoren invloed hebben op een populatie van de Amazona Barbadensis pagegaaien op Bonaire of wolkenvorming in de meteorologische grenslaag.

De online simulaties zijn in nauwe samenwerking met docenten uit het middelbaar onderwijs, onderzoekers van Wageningen University & Research en webontwikkelaars ontwikkeld en getoetst. De inhoud van de simulaties is afgestemd op de eindtermen die terugkomen in het curriculum van het VWO. Er zijn ongeveer 3 lessen nodig per simulatie. Een deel kan door de leerling worden gedaan als zelfstandige opdracht op school of thuis.

De simulaties en het bijbehorende lesmateriaal zijn te vinden via www.betasimulaties.nl. Via deze website kunt u ook het lesmateriaal opvragen. Dit materiaal is gratis en wordt na aanvraag naar u gemaild.

De African Highland Farmer game en bijhorende tutorial met uitleg zijn te vinden via www.weirdbeard.nl. De tutorial is in het Engels.

De simulaties moeten gespeeld worden op de browsers Mozilla Firefox en Google Chrome.

Biologie: Papegaaien Simulatie

In de papegaaien simulatie stappen de leerlingen in de schoenen van een Wageningse onderzoeker en ontdekken zij welke factoren invloed hebben op de populatie van de Amazona Barbadensis pagegaaien op Bonaire. De lessenserie wordt afgesloten met het schrijven van een advies aan de regering van Bonaire, over hoe de Amazona barbadensis gered kan worden. De simulatie is een afgeleide van een metapopulatiemodel dat is ontwikkeld en wordt gebruikt door Wageningse onderzoekers en past goed binnen de biologieles.

Lees meer over deze simulatie

Biologie: World Food Challenge

The World Food Foundation heeft hulp nodig! Als consultant van deze organisatie is de leerling verantwoordelijk voor het kiezen en onderbouwen van een aanpak om het voedselprobleem op een duurzame manier aan te pakken. Hoe zorg je ervoor dat je plan kans van slagen heeft? De leerling leert rekening te houden met de drie p’s, People, Planet, Profit. Maatregelen kunnen alleen op een duurzame manier ingevoerd als met elk van de drie factoren rekening gehouden wordt.

Lees meer over deze Serious Game

Economie: Energie Simulatie

In deze EnergySim moet de speler de elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland zien te beheren gedurende de periode 2013 – 2050. De leerlingen stappen in het leven van een Wageningse econoom en sluiten de lessenserie af met een advies aan de minister van EZ over de inrichting van het electriciteitsaanbod de periode van 2013 tot 2050.

Lees meer over deze simulatie

Natuurkunde: Wolkenfysica Simulatie

In deze simulatie maakt de leerling kennis met wolkenvorming in de meteorologische grenslaag. De grenslaag speelt een belangrijke rol in onze beleving van het weer en klimaat. Onder andere door haar mengende en middelende invloed op de inhoud en temperatuur. Wolkenvorming speelt daar een sleutelrol in.

Lees meer over deze simulatie

Scheikunde: Bodem-redox Simulatie

Deze simulatie verbindt de context van bodemsanering uit de wereld van Wageningen met de concepten van redoxchemie voor VWO 5. De simulatie kan zowel op pc als tablet gespeeld worden, binnen de browsers Mozilla Firefox of Google Chrome. Bij enkele instellingen kan het voorkomen dat het model niet geheel correcte output levert. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Lees meer over deze simulatie

Wereldoriëntatie: African Highland Farmer game

In deze game staat de leerling in de schoenen van een boer in Tanzania, en leert hoe moeilijk het is om een kleine Afrikaanse boerderij te beheren. Alle facetten waar deze boer elk jaar rekening mee moet houden komen daarbij aan bod: gewaskeuze, beheer van de bodem, aankoop van vee, zorg voor het gezin, en hoe financieel gezond te blijven.

Lees meer over deze game