Bodem-redox Simulatie

In deze simulatie maakt de leerling kennis met de redoxchemie van bodemsanering. bodemverontreinigingen van organische (alifatische en aromatische) of vluchtige organochloor verbindingen komen veel in Nederland voor. Veel van deze verontreinigingen zijn met in situ saneringstechnieken op te ruimen. In deze simulatie leren leerlingen doeltreffend een benzeen- en PCE-verontreiniging aan te pakken.

Bodem-redox Simulatie

Leerlingen gaan stapsgewijs spelen met het in situ saneren van benzeen en PCE-bodemverontreinigingen door het toepassen van chemische oxidatie en biologisch gestimuleerde sanering, in combinatie met natuurlijke afbraak. Hierbij speelt de chemische invloed van het bodemtype ook een rol.

Leerlingen maken een match tussen elektronendonor en -acceptor en dimensioneren daarna de sanering op basis van de dosering van, de frequentie van en het interval tussen de injecties. Het verloop van de sanering wordt geïllustreerd door het dalen van de verontreinigingsconcentraties en hun streefwaarden weer te geven. De effectiviteit van de sanering wordt weergegeven door middel van de saneringstijd en de molverhouding tussen het saneringsmiddel en de verontreiniging.

Praktische invulling

De simulatie is te gebruiken als zelfstandig lesonderdeel. De leerling doorloopt de vijf challenges binnen de simulatie zelfstandig. Elke challenge duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten van een challenge kunnen door de leerling in PDF worden opgeslagen.

De simulatie biedt een vernieuwende en maatschappelijk relevante context voor het onderwerp redoxchemie.