Energie Simulatie

In deze simulatie stapt de leerling in de schoenen van een Wageningse econoom en moet de elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland beheren gedurende de periode 2013-2053. Deze simulatie past binnen het vak economie. Daar krijg je energie van!

De simulatie fungeert als tool om te ontdekken hoe de elektriciteitsmarkt reageert bij verschillende keuzes aangaande de capaciteit (het aanbod). Het confronteert de speler daarnaast met een aantal trade-offs die investeringen in de verschillende energie technologieën (kolen, gas, wind, nucleair) met zich meebrengen. De simulatie draait rondom het concept van vraag en aanbod.

De leerlingen leren de grafiek van getrapte aanbodcurve te lezen. Economische begrippen uit het curriculum die gekoppeld kunnen worden aan de lesmodule en het simulatiemodel over de elektriciteitsvoorziening op een fictief eiland, zijn: Markt, marktfalen, vraag en aanbod, evenwichtsaanbod, vaste en variabele kosten, marginale kosten en –opbrengst, externaliteiten, consumenten- en producten-surplus, vaste activa en afschrijvingen, budget en subsidies.

De leerlingen sluiten de lessenserie af met een advies aan de minister van EZ over de inrichting van het elektriciteitsaanbod in de periode van 2013 tot 2053.

Bestelformulier lesmateriaal

Energy Sym