Lesbrieven Immunologie

De lesbrieven vaccinatie en allergie geven beiden een verdieping op de basiskennis immunologie. Deze lesbrieven zijn ontwikkeld binnen het docentontwikkelteam biologie van in samenwerking met Professor Huub Savelkoul. Naast deze lesbrieven is in het docentontwikkelteam bij Wageningen University een leskist ontwikkeld voor een ELISA practicum bij u in de les.

Lesbrief Vaccinatie

Vaccinatie

In deze lesbrief duikt de leerling in de vaccinontwikkeling. De ontwikkeling van vaccins voor drie verschillende ziektes wordt behandeld, malaria, kinkhoest en vogelgriep. De leerling ontdekt gaandeweg de mogelijkheden die er bestaan voor vaccinatie doordat ze de deelconcepten in een andere context dan het leerboek gaan gebruiken. Elke ziekte is anders van aard en wordt door verschillende organismen verspreid (parasiet, bacterie, virus). De kern van de lessenserie is het toepassen van de kennis over het afweersysteem binnen de drie contexten. De opzet van de lessen werkt volgens de expertmethode. De leerling verdiept zich in een onderwerp en in een rol (de rol van huisarts, immunoloog of farmaceut) maakt hierover opdrachten en aan het eind van de lessenserie koppelen de verschillende groepen leerlingen het geleerde aan elkaar terug.

Praktische informatie Vaccinatie
Aantal lessen 5
Niveau 4/5 VWO afhankelijk van de lesmethode
Werkvorm Expertmethode in groepen van 3-6 leerlingen
Benodigdheden Internet voor het raadplegen van verschillende bronnen
Toetsing De leerling past het geleerde toe door een product, zoals een folder of een wetenschappelijke poster, samen te stellen. De docentenhandleiding bevat hiervoor een rubric.
Lesmateriaal aanvragen De leerlingen- en docentenhandleiding kunt u aanvragen via ons bestelformulier

Lesbrief Allergie

Allergie

In deze korte lesbrief presenteren we een idee voor een toepassingsgerichte opdracht bij het onderwerp immunologie in de context van een allergie. Gedurende de opdracht maken leerlingen in groepjes een verklarend filmpje van 5 minuten over een zelf gekozen allergie-aanval. Goede kennis over het afweersysteem is hiervoor noodzakelijk. Zo ontdekt de leerling op een hele praktische manier de rol van het afweersysteem bij allergie├źn.

Voorbeeld van een film over allergie

Praktische informatie Allergie
Aantal lessen 8-10
Niveau 4/5 VWO afhankelijk van de lesmethode
Aantal leerlingen 4-5
Benodigdheden Internet voor het raadplegen van verschillende bronnen
Toetsing De docentenhandleiding bevat een rubric. Deze rubric laat zien welke van de verschillende achterliggende deelconcepten in de film aan de orde horen te komen (denk aan het benoemen van de juiste T-helpercel, de juiste MHC klasse en de juiste interleukines).
Lesmateriaal aanvragen De leerlingen- en docentenhandleiding kunt u aanvragen via ons bestelformulier