Bioinformatica

In deze lesmodule leert de leerling dat een bioinformaticus in een heel breed multidisciplinair onderzoeksgebied werkt dat op het grensvlak van de levenswetenschappen en de informatietechnologie ligt. Voor iedere wetenschapper die zich bezighoudt met onderzoek naar biologische processen is bioinformatica onmisbaar.

De data die verkregen worden tijdens dit onderzoek worden opgeslagen in een zelfgemaakte database. Met behulp van verschillende software programma's kunnen deze data goed vergeleken worden met data uit andere experimenten.

Leerlingenmateriaal Het lesmateriaal kunt u vinden op de website van Natuur Leven en Technologie. Bent u nog geen lid van Vereniging NLT en wilt u wel de module bestellen, stuur dan een e-mail naar info@betavak-nlt.nl.
Docentenhandleiding Via de NLT database kunt u de docentenhandleiding downloaden.
Doelgroep vwo 5 en 6 NG/NT profiel
Studielast 20 contacturen en 20 zelfstudie-uren
Experimenten De leerlingen gaan aan de slag met verschillende bio-informatica tools. Met behulp van deze tools kunnen ze een wild-type gen vergelijken met een mutant.
Context / Concept Leerlingen maken in de module Bioinformatica kennis met het vakgebied dat de nieuwste inzichten uit de informatica, wiskunde en ICT toepast op biologisch onderzoek. Zij doen daarmee kennis op over genomics, transcriptomics en proteomics experimenten en hebben kennis over DNA, RNA en eiwitten.
Voorkennis Kennis van genetica is handig maar niet noodzakelijk.
Toetsing Eindopdracht en een begrippentoets.
Verwante opleidingen Biotechnologie (BSc)
Bioinformatics (MSc)