Brandstof voor het leven

Deze lesmodule gaat over de fotosynthese en energie op aarde. We gaan onder andere in op alternatieve brandstoffen, hoe fotosynthese werkt, wat het broeikaseffect is en hoe we dit oplossen. Hoe kunnen planten en algen het broeikaseffect oplossen?

Leerlingenmateriaal Het lesmateriaal kunt u vinden op de website van Natuur Leven en Technologie. Bent u nog geen lid van Vereniging NLT en wilt u wel de module bestellen, stuur dan een e-mail naar info@betavak-nlt.nl.
Docentenhandleiding Via de NLT database kunt u de docentenhandleiding downloaden.
Overig materiaal Via dit formulier kunt u levende algen bestellen.
Doelgroep vwo 5 en 6 NG/NT profiel
Studielast 20 contacturen en 20 zelfstudie-uren
Experimenten Voor een uitleg van de experimenten zie hiernaast. In deze NLT-module worden drie experimenten gedaan. Het eerste experiment gaat over de eigenschappen van verschillende bladgroenpigmenten. In het tweede experiment gaan de leerlingen de invloed van verschillende variabelen op de groei van algen in een zelfgebouwde bioreactor meten. Het derde experiment gaat over energiebesparing. Hierin wordt onderzocht wat de invloed is van verschillende variabelen op de groei van eendenkroos in een gesloten/open kas.
Nieuwe ontwikkelingen De alg Chlorella sorokiniana die nodig is voor de module Brandstof voor het Leven kan besteld worden via de onderstaande adressen. De prijs hiervan zal liggen rond de € 30,-. Reken op een levertijd van zo'n 4 weken. De algen zullen worden geleverd als reincultures op agar. Bestel Chlorella sorokiniana type 211-31.
The Culture Collection of Algae at the University of Göttingen
The Culture Collection of Algea and Protozoa in Scotland
Hebt u interesse in een excursie naar een kas bij u in de buurt? Neem dan contact met ons op via foodvalleynetwerk@wur.nl
Context / Concept Kennis over fotosynthese, assimilatie/dissimilatie, CO2 berekeningen, redox-reacties, warmte berekeningen, bioreactor bouwen, gesloten kas ontwerpen
Voorkennis Onderbouw kennis op het gebied van natuurkunde, wiskunde, biologie en scheikunde. Enigszins vertrouwd zijn met het denken op molecuul niveau en het abstracte denken behorend bij natuur- en wiskunde.
Toetsing Schriftelijke toets, ontwerpopdracht en praktische opdracht.
Verwante opleidingen > Plantenwetenschappen
> Biotechnologie
> Biologie
> Agrotechnologie
> Moleculaire Levenswetenschappen