Food or Fuel?

Is bio-ethanol dé oplossing voor ons energieprobleem? Hoe gaat de productie in zijn werk en wat zijn de technische en maatschappelijke problemen die ontstaan? De NLT-module 'Food or Fuel?' reikt de achtergrondkennis aan die nodig is om over deze vragen na te denken.

De module beschrijft de productie van bio-ethanol uit agrarisch en ander cellulose afval. Naast kennis van de relevante b├Ęta-vakgebieden komen ook maatschappelijke problemen zoals de concurrentie met de voedselvoorziening aan bod. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met B-Basic.

Leerlingmateriaal Het leerlingenmateriaal is hiernaast te vinden.
Docentenhandleiding De docentenhandleiding kunt u downloaden via de NLT database. Of bestel de handleiding via dit bestelformulier. Via het formulier kunt u ook cellulase (enzym) kosteloos aanvragen.
Doelgroep vwo 4,5,6 NG/NT profiel
Studielast 20 contacturen en 20 zelfstudie-uren
Experimenten De leerlingen zullen zelf bio-ethanol maken uit cellulose afval.
Context / Concept Kennis over procestechnologie, microbiologie en enzymkinetiek
Voorkennis Stof uit vwo 3 is vereist. De andere essentiele kennis wordt behandeld in een digitale start module, die leerlingen van verschillende niveaus op hetzelfde kennis niveau brengt.
Toetsing Practicumverslag en een proefwerk
Verwante opleidingen > Biotechnologie