Schat je risico!

In deze module leren de leerlingen meer over de toxiciteit van stoffen en hoe je kunt inschatten of een stof die in het nieuws giftig wordt genoemd, ook echt een risico voor je gezondheid is. In het dagelijks leven kom je in aanraking met veel verschillende stoffen. In je lichaam vinden chemische en biologische processen plaats die er voor zorgen dat jouw lichaam deze stoffen kan gebruiken of uitscheiden. Soms kan een stof een negatief effect hebben op je lichaam, dit wordt ook wel een toxicologisch effect genoemd.

Neem bijvoorbeeld een aspirientje. Heb je wel eens een aspirientje ingenomen waarna je hoofdpijn verdween? Dat was een gewenst effect. Maar weet je dat een aspirientje in principe een giftige (toxische) stof is? En dat als jij een heel doosje aan aspirientjes zou innemen dit een heel slecht effect op je gezondheid zou hebben?

Leerlingenmateriaal Hiernaast kunt u het leerlingenmateriaal downloaden.
Docentenhandleiding Via de NLT database kunt u de docentenhandleiding downloaden. Of bestel de handleiding via dit bestelformulier.
Doelgroep vwo 4/5 NG/NT profiel
Studielast 40 studielasturen
Context / Concept Verschillende stoffen uit het dagelijks leven bevatten gezondheidsrisico's. Aan de hand van deze voorbeelden leert de leerling over toxicologische risicoschatting. Dit gebeurt op basis van de blootstelling en de mogelijke effecten. Uiteindelijk wordt er een beleid ontwikkeld om schadelijke blootstelling te beperken.
Experimenten Naast het aantonen van verschillende toxische stoffen zullen de leerlingen een proef uitvoeren op een levend organisme (plantenzaadjes of gist) om zelf de toxiciteit van een stof te bepalen.
Nieuwe ontwikkelingen De testversie van deze module is beschikbaar. Aan de definitieve versie wordt gewerkt.
Tinka Murk, hoogleraar milieutoxicologie aan Wageningen University, bespreekt het concept van de module in de volgende video presentatie.
Voorkennis Geen
Toetsing Schriftelijk tentamen (75%) en een practicum (25%)
Verwante opleidingen > Moleculaire Levenswetenschappen
> Biotechnologie
> Voeding en Gezondheid