Summer in the City

Het is bekend waardoor klimaatverschillen op grote schaal worden veroorzaakt. Kan er ook verklaard worden waardoor klimaatverschillen op kleine schaal veroorzaakt worden? En kan er voorspeld worden waar specifieke klimaatverschillen zullen optreden? De lesmodule 'Summer in the City' geeft inzicht in klimaat- en weersverschijnselen op micro-niveau.

Op een warme zomerdag ga je naar een meer of de zee om verkoeling op te zoeken. Aan het eind van de middag begint het een beetje te waaien. Met de wind in de rug fiets je terug naar de stad, daar is het een stuk warmer. Ondanks het feit dat heel Nederland een zeeklimaat heeft, zijn er dus toch binnen Nederland ook verschillen in klimaat te vinden. In deze lesmodule gaan we op deze verschillen in.

Leerlingenmateriaal Het leerlingenmateriaal is hiernaast te vinden.
Docentenhandleiding Via de NLT database kunt u de docentenhandleiding downloaden. Of bestel de handleiding via dit bestelformulier.
Doelgroep vwo 5 en 6 NG/NT profiel
Studielast 40 studielasturen
Context / Concept De leerling gaat kijken hoe een stad zo kan worden ontworpen dat er geen klimaatproblemen op kleine schaal ontstaan. De leerling leert over lokale weersverschijnselen en luchtkwaliteit. Belangrijke concepten die hierbij een rol spelen zijn straling, warmtetransport, verdamping en de gaswetten.
Voorkennis Geen
Toetsing Schriftelijk tentamen (75%) en een eindopdracht (25%)
Verwante opleidingen > Bodem, Water, Atmosfeer
Experimenten Er zitten fysische practica in de module. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met data-analyse en gaan ze het geleerde toepassen in een slotopdracht waarin ze verantwoordelijk zijn voor een stukje klimaat beleid binnen de stad.
Nieuwe ontwikkelingen De module is gecertificeerd.