Wiskunde

Wageningen University biedt u als bètadocent ondersteuning in het vak wiskunde. Op deze pagina vindt u informatie over cursussen en lesmateriaal voor in de klas. Voor inhoudelijke vakkennis kunt u bij ons terecht voor cursussen. Voor ondersteuning in de klas bieden we een aantal lesposters en -brieven. Zie hieronder het complete aanbod voor het vak wiskunde.

Cursussen

Met het zicht op de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken organiseert Food Valley Netwerk VO-HO in samenwerking met Wageningen University & Research cursussen voor vwo-docenten. Tijdens deze dagen wordt u nageschoold over een onderwerp binnen een van de kennisdomeinen van Wageningen University & Research.

Klik hier voor een totaaloverzicht

Lesbrieven

Voor het vak wiskunde bieden wij 7 lesbrieven

De lesbrieven 1 tot en met 3 hangen samen. De eerste van deze gaat over een programma dat de leerling helpt met de matrixvermenigvuldiging. De lesbrieven 2 en 3 gaan over stabiele verdelingen, eigenwaarden en eigenvectoren.

Lesbrief 2 behandelt waarschijnlijkheidsmatrices waarbij de som van de matrixelementen in elke kolom van de matrix 1 is: een groep potentiële klanten (van constante grootte) van bijvoorbeeld 3 supermarkten worden dan elke tijdstap herverdeeld over deze 3 supermarkten.

In lesbrief 3 worden populatiemodellen behandeld.

Lesbrief 4 gaat over kantelpunten en alternatieve evenwichten in eenvoudige differentiaalvergelijkingen.

De lesbrieven 5 tot en met 7 behandelen drie manieren om statistisch iets te kunnen zeggen over uitkomsten van experimenten (die bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in het kader van een profielwerkstuk). We behandelen de tekentoets (lesbrief 5), de Wilcoxon twee steekproeventoets (lesbrief 6) en lineaire regressie (lesbrief 7).

Docentontwikkelteam Wiskunde

Het docentontwikkelteam (DOT) Wiskunde bestaat sinds 2015. De deelnemende docenten delen met elkaar de behoefte om gezamenlijk te werken aan een voortgaande professionalisering. Het team wordt voor de organisatie ondersteund door het Food Valley Netwerk VO-HO. De inhoud van de bijeenkomsten wordt door de deelnemers zelf bepaald.

Lees verder