Zoek op thema

Zoek op thema voor het aanbod van Food Valley Netwerk VO-HO. De thema's zijn gebasseerd op de expertises van Wageningen University & Research. Maak een keuze uit Life, Food, Earth en Society.

Zoek op thema

Teacher Academy

Met het zicht op de nieuwe examenprogramma's organiseert Food Valley Netwerk VO-HO nascholingen binnen de Teacher Academy voor docenten en TOA's havo en vwo. De activiteiten worden regelmatig in nauwe samenwerking met organisaties als NVON georganiseerd of met het bedrijfsleven.

Lesmateriaal

Voor leerlingen