Waterhandelspel

Het waterhandelspel (bordspel met spreadsheet) is een simulatiespel waarin leerlingen spelenderwijs ervaren hoe handel in waterrechten tot een efficiënte verdeling van water leidt. Het spel is een uitstekende demonstratie van handel in gebruiksrechten en van de werking van een markt in het algemeen en maakt zo de economische theorie zichtbaar. In het spel ervaren spelers een typisch milieu-economisch vraagstuk. Het spel wordt gespeeld met 8-40 spelers en één spelleider. Het duurt 1 tot 2 uur.

Onderwerpen die in de nabespreking aan bod kunnen komen zijn:

  • Welke beleidsinstrumenten kan je gebruiken om water slimmer en efficiënter te gebruiken of om water op een eerlijke manier te verdelen?
  • Wat zijn de kosten en de effectiviteit van bepaalde beleidsinstrumenten?

De kosten van het spel bedragen €25. Het spel kan aangevraagd worden via contactformulier op deze website. We ontvangen graag het adres waar het spel naartoe gestuurd mag worden en het factuuradres.

Je kunt kosteloos éénmalig de begeleiding van een student voor in de klas aanvragen. Mocht je dit willen, dan horen wij dat ook graag.

Let op: het spel is niet langer via de leerstoelgroep of opleiding te bestellen, maar alleen nog via Food Valley Netwerk VO-HO.