Aanmelden voor vakken

Verplicht aanmelden voor alle vakken!

  • Aanmelden voor een vak betekent het aanmelden voor alle onderwijsvormen van het vak én het aansluitende tentamen. Dit kan via MyPortal;
  • Studenten kunnen zichzelf aanmelden voor 2 vakken per periode. Bij het aanmelden voor meer dan 2 vakken per periode geldt een maximum van 15 ECTS studiepunten per periode. Eventueel aanmelden voor meer dan 15 ECTS studiepunten dient plaats te vinden via de vakcoördinator;
  • De uiterste aanmelddata voor vakken vind je in de agenda.
  • Voor sommige vakken geldt een maximum. De inschrijving voor deze vakken sluit een week eerder.
  • Eerstejaars BSc studenten worden automatisch aangemeld voor vakken in de eerste periode van het eerste studiejaar. Daarna moeten studenten zich zelf aanmelden;
  • Een student kan na sluiting van de (centrale) aanmelding, alleen nog met goedkeuring door vakcoördinator toegelaten worden tot het vak. De vakcoördinator meldt de student dan aan;
  • Gedurende de aanmeldperiode heeft de student de mogelijkheid om zich terug te trekken voor het vak;
  • Het alleen aanmelden voor het tentamen dan wel terugtrekken voor het tentamen van een vak kan tot uiterlijk 2 weken voor de start van de tentamenweek waarin het tentamen wordt afgenomen; dit is vergelijkbaar met de huidige datum waarop een student zicht uiterlijk moet hebben aangemeld voor een tentamen. Het is niet mogelijk om na de deadline aan te melden voor tentamens.

Tentamens en herkansingen

Studenten kunnen alleen het tentamen voor een vak afleggen in de onderwijsperiode waarin voor hun opleiding het desbetreffende vak geroosterd staat.

Voor aanmelddata van (her)tentamens: zie de agenda. Data van hertentamens in februari en augustus staan bij het detailrooster van elk vak vermeld op de roostersite.

Mocht je technische problemen ondervinden bij het aanmelden, neem dan contact op met helpdesk.edusupport@wur.nl

Roosters

De roosters van Wageningen University & Research worden in twee stappen gepresenteerd:

  • Ten eerste is er de courseplanning. De courseplanning bevat een lijst van vakken die je kunt sorteren op periode en dagdeel (tabblad 'Courses 2019-2020'). Met behulp van dit overzicht is het mogelijk om een studieplanning te maken voordat de detailroosters bekend zijn.
  • De tweede stap bevat de detailroosters. Deze worden per periode bekend gemaakt en staan op de roostersite en (na inloggen) op MyPortal. De detailroosters worden dagelijks bijgewerkt.