Afstuderen

Wageningen University & Research heeft 'dagelijks afstuderen' voor bachelor (BSc) & master (MSc) studenten.

Dit betekent dat wanneer je laatste (voldoende) cijfer is ingevoerd in het studenteninformatiesysteem (en je Study Programme Approval is goedgekeurd), je binnen 2 tot 4 dagen een mail ontvangt dat je bent afgestudeerd.

Controleer altijd in je SPA of je laatste cijfer onder de juiste vak-code is geboekt. Als dat niet zo is dan blijft er een vak in je studiepakket staan zonder resultaat en studeer je niet af.

Als je (voorlopig) klaar bent met studeren, raden we je aan om alvast een verzoek tot uitschrijving in te dienen via Studielink voordat je laatste cijfer is ingevoerd omdat je mogelijk recht hebt op restitutie van een deel van het collegegeld. Dat moet altijd voor de laatste dag van de maand van afstuderen zijn ingediend, tenzij je om andere redenen ingeschreven wil blijven staan. Dit verzoek tot uitschrijving wordt alleen afgehandeld als je daadwerkelijk bent afgestudeerd. In de maand augustus kun je geen verzoek tot uitschrijving doen, want dan loopt je inschrijving automatisch af per 1 september.

'Dagelijks afstuderen'

De procedure rondom het afstuderen:

1. Wageningen University & Research stelt vast dat je het (bachelor of master) examen hebt afgelegd zodra je alle vakken uit je goedgekeurde SPA hebt behaald. Het vaststellen van ‘het laatste cijfer behaald’ gebeurt automatisch binnen het studenten administratiesysteem. Zorg daarom dat je studieprogramma in SPA klopt, dit wil zeggen dat alle niet afgeronde vakken uit je SPA hebt gehaald. Daarnaast moet je SPA goedgekeurd zijn door de examencommissie.

2. De afstudeerdatum is de datum waarop het laatst behaalde voldoende cijfer in het systeem is ingevoerd. Of wanneer je SPA op dat moment nog niet was goedgekeurd, dan is de afstudeerdatum de datum waarop je SPA is goedgekeurd door de examencommissie.

3. Je ontvangt binnen 2-4 dagen een automatisch verzonden email dat je bent afgestudeerd.

4. Als je (voorlopig) niet van plan bent om verder te studeren is het belangrijk om vóór de laatste dag van de maand van afstuderen een verzoek tot uitschrijving via Studielink in te dienen.

5. Halverwege de volgende maand worden de Cum Laudes vastgesteld en de diploma’s getekend door de examencommissie en word je hierover door het Student Service Centre per email geïnformeerd.

6. Na de afstudeerdatum mag je nog tot het einde van het studiejaar ingeschreven blijven staan, bijvoorbeeld om extra vakken te volgen of afronden. Voor de dan nog behaalde extra vakken kun je een certificaat aanvragen bij het Student Service Centre. 

7. Gedurende het academisch jaar zijn er 2 Bachelor afstudeerceremonies en 5 Master afstudeerceremonies waarop het getuigschrift met het diploma-supplement wordt uitgereikt. Het getuigschrift wordt alleen uitgereikt aan de student indien aan alle financiële verplichtingen jegens de universiteit is voldaan. Studenten die niet aanwezig kunnen zijn bij de afstudeerceremonie kunnen het getuigschrift ophalen bij de SSC balie in Forum (vanaf de per mail gecommuniceerde datum) of opgestuurd krijgen via de post.

Data met betrekking tot het afstuderen en de uitreiking van de  getuigschriften voor BSc en MSc kan je op de volgende pagina vinden.

Uitschrijven via Studielink

Het kan zijn dat je recht hebt op restitutie van een deel van het collegegeld, de regels hiervoor kun je op deze pagina vinden.