Afstuderen

Master (MSc) & Bachelor (BSc): Wageningen University & Research heeft 'dagelijks afstuderen'.

Dit betekent dat wanneer je laatste (voldoende) cijfer is geboekt in het studenteninformatiesysteem (in je goedgekeurde studieprogramma), automatisch vastgesteld wordt dat je je examen hebt afgelegd. De uitslag van je examen wordt bekrachtigd door de examencommissie, die 11 keer per jaar hiervoor bij elkaar komt.

'Dagelijks afstuderen'

De procedure rondom het afstuderen:

1. De student hoeft zich niet aan te melden voor het afstuderen.

2. Wageningen University & Research stelt vast dat een student het (Bachelor of Master) examen heeft afgelegd zodra de student alle vakken uit zijn goedgekeurde individuele examenprogramma heeft behaald. Het vaststellen van ‘het laatste cijfer behaald’ gebeurt automatisch binnen het studenten administratiesysteem (SIS). Zorg daarom dat je studieprogramma in SPA klopt, is goedgekeurd door de examencommissie en dat er geen onafgeronde vakken in je studieprogramma zitten.

3. Na de vaststelling wordt de student hierover door het Student Service Centre per email geïnformeerd. De student wordt dan gevraagd aan te geven wanneer hij zijn getuigschrift uitgereikt wil krijgen.

4. De examencommissie bekrachtigt de examenuitslag en stelt vast of de student eventueel met lof is geslaagd.

5. De examendatum is de datum waarop het laatst behaalde voldoende cijfer in het SIS is ingevoerd, dan wel, wanneer deze datum later is: de datum van goedkeuring van het (gewijzigd) individuele examenprogramma.

6. Na de examendatum mag de student nog tot het einde van het studiejaar ingeschreven blijven staan en extra vakken volgen en afronden. Voor de dan nog behaalde extra vakken ontvangt de student een certificaat. 

7. Gedurende het academisch jaar zijn er 7 momenten waarop het getuigschrift met het diploma-supplement wordt uitgereikt. Hiervan zijn twee ceremoniële afstudeerplechtigheden voor bachelor studenten. Het getuigschrift wordt alleen uitgereikt aan de student indien hij aan al zijn financiële verplichtingen jegens de universiteit heeft voldaan. Studenten die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitreiking krijgen andere optie's om in het bezit te komen van het diploma.

Voor data m.b.t. het afstuderen en de uitreiking van de diploma´s kijk hier.

Uitschrijven

Klik hier voor informatie over beëindiging van je inschrijving.