Fondsen

Sociaal Noodfonds

Het Sociaal Noodfonds heeft als doel studenten te helpen die in financiële nood verkeren. Om aanspraak te kunnen maken op dit fonds, moet er sprake zijn van onvoorziene, niet structurele financiële nood die de student niet aan te rekenen is. In principe wordt er een renteloze lening verstrekt. Soms vindt een gift plaats. De Commissie Sociaal Noodfonds beslist hierover. Studenten die menen voor een vergoeding uit het Sociaal Noodfonds in aanmerking te komen moeten zich tot het studentendecanaat wenden (DSB).

Particuliere fondsen

Voor reizen naar het buitenland in het kader van een afstudeervak of stage kan een student proberen subsidie te verkrijgen bij een aantal particuliere fondsen. Dergelijke fondsen kunnen ook benaderd worden bij ernstige financiële problemen buiten eigen schuld. Een map met een overzicht van de belangrijkste particuliere fondsen is in te zien bij de SSC balie in het forum gebouw. Daarnaast kan men ook het internet raadplegen, onder meer bij wilweg of pluspuntindividu. Voor een aanbevelingsbrief kan de student terecht bij het studentendecanaat (DSB). Meestal moet de aanbevelingsbrief drie maanden tevoren worden opgestuurd.

University Fund Wageningen

University Fund Wageningen heeft als doel het bevorderen van de groei en bloei van Wageningen University. Zij doen dit onder andere door het uitreiken van prijzen aan studenten, docenten, medewerkers en personen werkzaam in het Wageningse domein en door hen te steunen middels het verstrekken van subsidies en beurzen via de Fondsen op Naam. Meer informatie over hoe je deze subsidies en beurzen aan kunt vragen vind je op de pagina voor aanvragers.

Meer informatie voor aanvragers

Overzicht particuliere fondsen, subsidies en beurzen

The Student Grants Program

University Fund Wageningen

Nuffic beursopener

KNAW

ZonMw

Subsidieshop

Euraxess: The Netherlands

DUO

Studenten financiering (informatie omtrent de financiën)

FinAid: The Smart Student Guide to Financial Aid

DAAD (Der Deutsche Akademische Austauschdienst )

Fulbright Center (uitwisseling Noord-Amerika)

Studiebeurs Oostenrijk

Studiefonds plus

Wil Weg (studie en stage in het buitenland)

Franse studiebeurzen - Bourses d'excellence Descartes