Herinschrijven

Herinschrijven kan via Studielink van 1 mei t/m 31 augustus. Je moet je voor het begin van elk collegejaar herinschrijven om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten.

Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Verzoek indienen

Vanaf 1 mei kun je in Studielink je herinschrijfverzoek indienen, tot uiterlijk 31 augustus. Het indienen van een verzoek betekent niet dat je bent ingeschreven!

Betaalwijze invullen

Direct nadat Wageningen University jouw voorlopig collegegeld tarief heeft berekend, kun je in Studielink een betaalwijze invullen (BSc, MSc en Online MSc). Met het afgeven van een digitale machtiging, voldoe je direct aan je betaalverplichting. Kies je voor Overmaken, dan voldoe je pas aan de betaalverplichting als het geld is bijgeschreven op de rekening van de universiteit.

Wanneer ben ik ingeschreven?

Als je voor 1 september aan alle inschrijfeisen hebt voldaan, word je ingeschreven. In Studielink verandert de status van je verzoek naar Ingeschreven en je krijgt van ons een Bewijs van Inschrijving opgestuurd. Zorg dat je correspondentieadres in Studielink juist is.

Zachte knip

Wageningen University biedt de mogelijkheid van een 'zachte knip' aan studenten die door Corona-maatregelen niet goed kunnen doorstromen van de bachelor naar een Wageningse master.

Bachelor studenten die tussen maart en augustus studievertraging hebben opgelopen als gevolg van Corona-maatregelen in het onderwijs en die daarom hun bachelor niet voor 1 september kunnen afronden, kunnen zich - onder bepaalde voorwaarden - toch inschrijven voor een masteropleiding. Ze krijgen dan een dubbele inschrijving: ze schrijven zich in voor een masteropleiding aan Wageningen University (en betalen daar collegegeld), en blijven daarnaast ingeschreven als bachelor student aan de instelling waar ze hun bacheloropleiding volgen.

De dubbele inschrijving geldt tot uiterlijk 1 september 2021; is het bachelorsdiploma dan nog niet behaald, dan kan de student geen masteronderwijs meer volgen. Studiepunten voor eventueel behaalde vakken in de masteropleiding blijven staan. Voor meer informatie ga naar: Zachte Knip

Belangrijk

Herinschrijving als Bachelor en Master student op een ander moment is alleen mogelijk per 1 februari.

In zeer uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de decaan en het Hoofd Student Service Centre kan inschrijving ook op een ander moment binnen het studiejaar. Hiervoor moet dan wel een afspraak worden gemaakt met de decaan om e.e.a. te bespreken.