WUR-Card/Bewijs van inschrijving

WUR-card voor studenten

Alle aan Wageningen University ingeschreven studenten krijgen een WUR-card. De WUR-card is de organisatiekaart van Wageningen UR waarop persoonsgegevens en een pasfoto staan vermeld en bepaalde rechten van de student binnen de organisatie zijn vastgelegd.

Binnen Wageningen UR is de WUR-card voor studenten te gebruiken als:
  • Identificatie als student van Wageningen University (alleen in combinatie met een geldig bewijs van inschrijving)
  • Leenpas bij de bibliotheken van Wageningen UR
  • Identificatie voor toegang tot gebouwen van Wageningen UR
  • Identificatie voor gebruikmaking van de sportfaciliteiten van Universitair Sportcentrum de Bongerd (alleen als sportcontributie is betaald)
  • Als betaalmiddel (eWallet)

WUR Card

De WUR-card wordt in principe eenmaal aan studenten uitgereikt (bij eerste inschrijving) en is te gebruiken totdat de inschrijving afloopt. De WUR-card voor studenten is alleen geldig in combinatie met een geldig bewijs van inschrijving.

Als je bent ingeschreven als student aan Wageningen University krijg je een brief per email toegestuurd met informatie over je WUR account. De brief heeft ook een link naar een site waar je je foto voor je WUR card kunt uploaden.

Je kunt je WUR card afhalen aan de studentenbalie in het FORUM. Neem je bewijs van inschrijving en een geldig ID mee.

Verklaring van inschrijving en bewijs van inschrijving

Nadat aan de inschrijfverplichtingen is voldaan en het inschrijfformulier is verwerkt door Student Service Centre ontvangen studenten een brief met daarin een verklaring van inschrijving, in tweevoud, en een geplastificeerd bewijs van inschrijving. De brief wordt gestuurd naar het studie-adres van de student zoals dat op dat moment bekend is bij Student Service Centre (SSC).

De verklaring van inschrijving kan worden gebruikt ten behoeve van instanties die om een bewijs van inschrijving aan Wageningen University vragen, zoals de belastingdienst, verzekering, studiefinanciering, e.d.

Op het bewijs van inschrijving staan persoonsgegevens, studiegegevens en de exacte periode van inschrijving. Het bewijs van inschrijving wordt per studiejaar uitgegeven. Het geplastificeerde bewijs van inschrijving vormt samen met de WUR-card de studentenkaart. Het bewijs van inschrijving en de WUR-card zijn alleen geldig in combinatie met elkaar.