Reissubsidie

Regeling Reissubsidie Stages en Afstudeervakken Wageningen University.

Onder bepaalde voorwaarden verleent het College van Bestuur een tegemoetkoming in de reiskosten voor een stage of afstudeervak in een (sub-)tropisch of ontwikkelingsland op basis van de Regeling Reissubsidie Stages en Afstudeervakken Wageningen University.

De student moet aan Wageningen University ingeschreven staan ‘als student’ in een van de MSc-opleidingen MDR, MID of MIL.

Een student die aan Wageningen University ‘als student’ staat ingeschreven in een BSc-opleiding of een andere MSc-opleiding waarvan de stage of het afstudeervak deel uitmaakt van het beschreven programma (BSc) of van het individuele MSc-examenpakket, moet voorafgaand aan de stage/ het afstudeervak voor minstens 18 credits aan tropische of ontwikkelingsgerichte vakken succesvol hebben afgerond.

Een voorwaarde is ook dat de student het vak ‘Analysis and prevention of health risks in the tropics’ (ENT-50303) heeft behaald voordat hij/zij op reis gaat. Voor alle andere voorwaarden kan je het Studenten Statuut raadplegen.

Studenten die een beurs van derden ontvangen waarin een bedrag voor ‘research fees’ is opgenomen, komen niet voor de regeling in aanmerking.

De stage/ het afstudeervak moet altijd goedgekeurd zijn door de studieadviseur en de begeleider van de stage of het afstudeervak.

De regeling omvat:

- een lijst van vakken gericht op tropische en/of ontwikkelingslanden,
- een lijst van tropen- en/of ontwikkelingslanden.

Vakken die niet voorkomen op de lijst kunnen als tropisch of ontwikkelingsgericht vak meetellen mits de examinator de leerdoelen in het betreffende geval als zodanig betitelt.

Als onderdeel van de aanvraagprocedure wordt het inkomen van de ouders opgevraagd. Dat is niet het geval bij studenten die formeel financieel onafhankelijk zijn van hun ouders.

De tegemoetkoming in de reiskosten bedraagt 75% tot een maximum van €1000. Een eventuele tegemoetkoming in de reiskosten door de stage- of afstudeervak biedende organisatie wordt afgetrokken van de reissom die voor tegemoetkoming in aanmerking komt.

De tegemoetkoming wordt één maal verstrekt (òf voor een stage, òf voor een afstudeervak), los van het aantal opleidingen dat de student volgt aan Wageningen University.

De student dient een aanvraag voor de tegemoetkoming in bij Student Service Centre (SSC) binnen 13 weken na afronding van de stage/het afstudeervak. Hiervoor moet de student het "Travel Fund" applicationform gebruiken. Het formulier en de voorwaarden zijn hier te vinden en ook beschikbaar bij de studentenbalie in het FORUM.

In noodgevallen kan de student verzoeken om uitbetaling van een voorschot vóór vertrek.