Sociale Veiligheid voor Studenten

WUR wil dat alle studenten in Wageningen verzekerd zijn van een positieve en veilige studieomgeving. We realiseren ons echter dat er ook binnen onze WUR-community ongewenst gedrag of onveilige situaties kunnen ontstaan.

Deze pagina wijst je de weg naar advies, ondersteuning en/of het melden van een incidenten als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. We raden je aan - indien mogelijk - de situatie eerst te bespreken met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een vriend, familielid, docent of je studieadviseur.

Aarzel niet om contact op te nemen met onderstaande professionals, ook of vooral als je twijfelt. Wij zijn er om jou te helpen en alles wat je meldt, is strikt vertrouwelijk.

Sociale veiligheid - Hulp door WUR

<<klik hier>> om de interactieve PDF te downloaden)

Social Safety for Students - download the interactive PDF

Ongewenst gedrag

Undes.Behaviour.jpg

Vertrouwenspersoon voor studenten

  • je ervaart ongewenst gedrag door een medestudent of WUR-medewerker.
  • je hebt behoefte aan advies of ondersteuning, of je wilt een formele klacht indienen.

De vertrouwenspersonen Anke van Oostveen en Klaartje Thierry adviserenn en begeleiden je bij het zoeken naar een manier om ongewenst gedrag te stoppen of te voorkomen dat de situatie erger wordt.

Vertrouwens-contactpersoon (VCP)

De VCP is je eerste aanspreekpunt als je te maken hebt met, of vragen hebt over, grensoverschrijdend gedrag bij jouw vereniging; zij helpen je verder.

Structurele problemen & onrecht

Lichtblauw.jpg

Ombudspersoon

  • je wilt een structureel probleem of onrecht aankaarten dat betrekking heeft op een groep mensen.
  • je bent op zoek naar onafhankelijk advies, onderzoek of bemiddeling.

De ombudspersoon Jacqueline Schoone signaleert en adviseert vanuit een onafhankelijke en gezaghebbende positie over grote trends op gebied van sociale veiligheid.

Wetenschappelijke integriteit

DBlauw.jpg

Vertrouwenspersoon wetensch. integriteit

  • Je vermoedt een mogelijke inbreuk op de wetenschappelijke integriteit
  • Je wilt advies of wilt een klacht indienen

Vertrouwenspersonen WI - prof. dr. ir. Ellen Kampman and prof. dr. ir. Huub Savelkoul - bemiddelen en/of trachten de klacht onderling op te lossen. Indien nodig adviseren zij een officiële klacht in te dienen.

Lichamelijke en mentale gevolgen

Oranje.jpg

Huisarts & Studentenpsycholoog

  • Je maakt je zorgen, of ervaart klachten, over je lichamelijke of mentale gezondheid.

Huisarts

Wist je dat veel huisartsen ook psychische ondersteuning bieden via een praktijkondersteuner GGZ?

Studentenpsycholoog

  • Je hebt hulp nodig omdat een sociaal onveilige situatie je geestelijke gezondheid in gevaar brengt.

De studentenpsychologen* bieden gratis kortdurende - max. 5 gesprekken - psychische begeleiding aan WUR studenten.

* Anneke Aikema, Lisette van Baars, Manet Boer, Kevin de Bruin, Roeland Cloin, Irma Janssen, Ineke Leenders en Nereida Ordovas Garcia