Studenten met dyslexie, AD(H)D of ASS

Als je alleen extra tentamentijd wilt aanvragen, hoef je geen afspraak met een studentendecaan te maken. Zorg wel voor een geldige verklaring van een psycholoog.

Studenten met dyslexie, AD(H)D of ASS kunnen met een aanvraagformulier extra tentamentijd aanvragen. Als je een groter lettertype ook prettig vindt, kun je dat op het formulier aankruisen.

Stap 1: zorg voor een geldige verklaring of onderzoeksrapport

> De verklaring moet zijn ondertekend door een deskundige zoals een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psycholoog met Kinder- en Jeugdregistratie van het NIP of een orthopedagoog-generalist.

> Als je geen verklaring hebt, kun je het onderzoeksrapport waarin de diagnose staat gebruiken

Stap 2: download het aanvraagformulier en vul het volledig in

> We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling

Stap 3: lever een kopie van je verklaring of onderzoeksrapport, en het ingevulde formulier in bij de Studentenbalie in het Forum

> Inscannen en e-mailen naar studentdean@wur.nl mag ook

Docentenbrief

Een studentendecaan beoordeelt je aanvraag. Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je via je WUR e-mailadres een docentenbrief. Hierin staat dat je recht hebt op 25% extra tentamentijd en eventueel een grotere letter. Met deze brief kun je zelf aan de coördinator van ieder vak de voorziening(en) vragen. Dit moet je uiterlijk drie weken voor de tentamendatum hebben gedaan.

Tussen het inleveren van het formulier en het ontvangen van de docentenbrief kan 1-3 weken tijd zitten. Begin dus op tijd met je aanvraag.

Dyslexieverklaring afgekeurd?

Als je verklaring niet aan de voorwaarden voldoet, vraagt de studentendecaan een  studentenpsycholoog om een tweede beoordeling. Hiervoor is het volledige onderzoeksrapport noodzakelijk. Als de studentenpsycholoog de diagnose ondersteunt, ontvang je alsnog een docentenbrief. Als de studentenpsycholoog twijfelt aan de diagnose, dan adviseert de studentendecaan je om een nieuw onderzoek te laten doen.

Meer voorzieningen nodig?

Voor alle andere voorzieningen is een afspraak met een studentendecaan noodzakelijk. Dyslexie, AD(H)D en ASS geven recht op voorzieningen of extra studiefinanciering. Lees de pagina Studeren met een functiebeperking voor meer informatie.