Studerende moeders en vaders

Ben je zwanger, of een studerende moeder of vader, dan kun je met je studieadviseur bespreken hoe je dit kan combineren met je studie. Als je studievertraging oploopt door zwangerschap of bevalling, heb je mogelijk recht op financiële compensatie. Maak hiervoor een afspraak met een studentendecaan.

Studentendecaan: laten vastleggen van studievertraging en aanspreekpunt

Als zwangerschap of bevalling leidt tot studievertraging, dan is onder bepaalde voorwaarden financiële compensatie mogelijk. Hetzelfde geldt als je de zorg hebt voor een ziek of gehandicapt kind. Maak een afspraak met een studentendecaan om de voorwaarden te bespreken en je studievertraging te laten registreren. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, is wellicht een andere vorm van financiële steun mogelijk, bijvoorbeeld via een fonds of de overheid.

De studentendecaan is ook aanspreekpunt, vraagbaak en doorverwijzer voor allerlei andere vragen die op je pad komen, zoals huisvesting en kinderopvang. Je kunt contact leggen via studentdean@wur.nl of (0317) 483618.

Studieadviseur: voor planning en vakkenkeuze

Zwanger of studerende moeder of vader?  Maak dan een afspraak met je studieadviseur. Samen bespreek je welke aanpassingen van je studieplanning of vakkenpakket mogelijk zijn, zodat je studie en ouderschap kunt combineren.

Financiële ondersteuning studenten (FOS)

Als je door zwangerschap en bevalling vertraging oploopt in je studie kun je, als je voldoet aan de voorwaarden, in aanmerking komen voor financiële steun van de universiteit. Deze steun is maximaal 4 maanden. Als je als vader of moeder de zorg hebt voor een langdurig ziek of gehandicapt kind, is de steun maximaal 3 maanden.  

Particuliere fondsen

Als je geen of niet voldoende studiefinanciering hebt om je studie te bekostigen kun je een aanvraag bij een particulier fonds doen met een aanbeveling van een studentendecaan.

Toeslagen

Vanuit de overheid zijn er verschillende vormen van toeslag mogelijk. Kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een toeslag op je studiefinanciering mogelijk, de eenoudertoeslag, als je een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar en je geen partner hebt.

Kolfruimtes

Op de campus is er in de onderstaande gebouwen een kolfruimte. Je kunt de sleutel bij de receptie vragen.

· Orion, Radix, Axis, Helix, Atlas, Gaia en Zodiac.

Huisvesting en kinderopvang

Idealis biedt geen mogelijkheden aan studenten om samen te wonen met partner en/of kinderen. De appartementen die geschikt zijn voor gezinnen worden alleen aan PhD-ers verhuurd. Ons advies is om tijdig op zoek te gaan naar geschikte woonruimte, buiten Idealis.

De universiteit heeft geen eigen kinderdagverblijf. Er is wel een particuliere opvanglocatie op de campus: Prins vleermuis. Het is dus belangrijk om zelf tijdig opvang voor je kind te organiseren.  

Handige websites

Op de onderstaande websites kun je nuttige informatie vinden over huisvesting, kinderopvang en regelingen: