Studieadviseurs

Bij elke opleiding is een studieadviseur je eerste aanspreekpunt. Je kunt hier bijvoorbeeld terecht met vragen over studieplanning en vakkenkeuze, voor informatie over stage en vrijstellingen en verbetering van studievaardigheden.

Je kunt zelf een afspraak met de studieadviseur maken. Naast gesprekken over voortgang en planning van je opleiding kan er ook gepraat worden over meer persoonlijke zaken.

Wageningen University kent veel keuzemogelijkheden binnen het programma. Ook hierin kan de studieadviseur je adviseren, bijvoorbeeld over specialisaties en buitenlandstages.

> Studieadviseurs - Info voor ouders