Studiefinanciering DUO

De studiefinanciering verandert. Met deze hervorming maakt het kabinet een bedrag oplopend tot maximaal €1 miljard vrij voor investeringen in het hoger onderwijs.

Het reisrecht (studentenreisproduct) blijft behouden en wordt uitgebreid met mbo-studenten onder de 18 jaar. Het nieuwe stelsel studiefinanciering voor de bachelor- en masterfase gaat per 1 september 2015 in voor nieuwe groepen bachelor- en masterstudenten.

Kijk voor meer informatie over Studiefinanciering op de site van de DUO. Of download de brochure "Verandering Studiefinanciering"

De brochure "Wijzer in Geldzaken" kan je ook helpen bij vragen m.b.t je studiefianciering. In deze brochure wordt alles over studeren en geldzaken op een rij gezet.

Extra (vijfde) jaar prestatiebeurs.
Studiefinanciering voor MSc-studenten
Voor de meeste MSc-opleidingen van Wageningen University hebben studenten met recht op een studiebeurs van DUO in totaal recht op 5 jaar beurs (+ 3 jaar OV kaart + lening), inclusief de beurs die je vanwege je vooropleiding hebt ontvangen.

HBO-afgestudeerden, die een MSc-opleiding gaan volgen bij Wageningen University, hebben daarom op basis van de wet op de studiefinanciering meestal nog recht op één jaar prestatiebeurs.Heb je nog recht op studiefinanciering ten behoeve van je studie aan Wageningen University dan kun je een aanvraag doen bij de DUO in Groningen door middel van het formulier ‘Studiefinanciering - Wijzigingen student’.

NB: Voor enkele (gamma-) studies bij Wageningen University is er recht op maximaal 4 jaar prestatiebeurs van DUO (+3 jaar OV en lenen). Het gaat om de opleidingen MCL, MDR, MID en MME. Wageningen University verstrekt op aanvraag direct na diplomering een extra 5e jaar beurs aan afgestudeerden van deze opleidingen. Voor informatie over een mogelijk extra vijfde jaar beurs verstrekt door Wageningen University en het aanvraagformulier kijk hier.

collegegeldverlaging.gif

Vanaf studiejaar 2018-2019 geldt een halvering van het eerstejaars collegeld. In het schema en op de pagina Collegegelden staat hier meer informatie over.