Van WU BSc naar WU BSc of 2e WU bachelor inschrijving

Om je inschrijving te mogen wijzigen naar een andere BSc opleiding of een tweede inschrijving voor een BSc opleiding te mogen doen moet je voldoen aan de toelatingseisen van het bachelor programma waarvoor je jezelf wil inschrijven.

Toelating

Je hebt toestemming nodig om per de gewenste datum te worden ingeschreven voor de opleiding.

Wat moet je doen:

1. Vul dit formulier in en stuur deze naar de programma directeur van de bachelor opleiding waarvoor je wil worden inschreven.

2. Vraag de programma directeur het formulier rechtstreeks naar ssc@wur.nl te sturen.

Inschrijving

Als SSC het getekende formulier ontvangt van de programma directeur zullen zij je inschrijven voor de nieuwe opleiding.

1. Als je hebt aangegeven op het formulier dat je wil wijzigen van opleiding dan zetten we de andere opleiding stop.

2. Als je hebt aangegeven op het formulier dat je voor een tweede opleiding wil worden ingeschreven dan zal deze inschrijving worden toegevoegd.

BSA: Binded Studie Advies

Ik verander van bachelor opleiding binnen Wageningen Universiteit. Tellen de vakken die ik eerder heb gehaald en die ook eerste jaarsvakken zijn in deze nieuwe bachelor opleiding, mee voor het halen van mijn BSA?

- Nee, deze vakken tellen niet mee bij de beoordeling of aan de norm is voldaan. Je moet binnen 1 kalenderjaar 36 credits aan nieuwe eerstejaarsvakken halen (of bij de joint degree BTO: 42 credits) of, als er minder dan 36 (of bij BTO: 42) credits aan te behalen eerstejaarsvakken overblijft, het eerstejaarsprogramma van je opleiding behalen. Een kalenderjaar nadat je geswitcht bent naar je nieuwe bacheloropleiding wordt er gekeken of je aan deze norm hebt voldaan.

Voor meer informatie zie: Bindend Studieadvies