Bachelor-voor-master regel (Zachte knip)

Wageningen University biedt opnieuw de mogelijkheid van een 'zachte knip' aan studenten die door Corona-maatregelen niet goed kunnen doorstromen van de bachelor naar een Wageningse master. Bachelorstudenten die studievertraging hebben opgelopen als gevolg van Corona-maatregelen in het onderwijs en die daarom niet in staat gesteld werden hun bachelor tijdig af te ronden, kunnen zich - onder bepaalde voorwaarden - toch inschrijven voor een masteropleiding. De zachte knip geldt voor het academisch jaar 2022-2023, van september 2022 tot en met de instroom in februari 2023.

Studenten krijgen dan een dubbele inschrijving: ze schrijven zich in voor een masteropleiding aan Wageningen University (en betalen daar collegegeld), en blijven daarnaast ingeschreven als bachelorstudent aan de instelling waar ze hun bacheloropleiding volgen. De dubbele inschrijving geldt in alle gevallen tot uiterlijk 1 september 2023; is het bachelordiploma dan nog niet behaald, dan kan de student geen masteronderwijs meer volgen. Studiepunten voor eventueel behaalde vakken in de masteropleiding blijven staan: de student kan zich na het afronden van de bachelor opnieuw inschrijven als masterstudent waarbij de studiepunten die zijn behaald tijdens de zachte knip-periode, meetellen.

De volgende groepen studenten kunnen gebruik maken van deze regeling:

  • masterstudenten in de laatste fase van hun bachelor aan Wageningen University;
  • masterkandidaten in de laatste fase bachelor van een Nederlandse hbo- of wo-instelling, of van een EER-instelling voor hoger onderwijs;
  • premasterstudenten die in het studiejaar 2021-2022 een premaster volg(d)en aan Wageningen University en die in het studiejaar 2022-2023 met hun masteropleiding willen starten.

De volgende voorwaarden gelden hierbij:

  • de studievertraging is opgelopen na maart 2020;
  • de studievertraging is veroorzaakt door Corona-maatregelen;
  • de studievertraging bedraagt maximaal 30 ECTS;
  • de student stelt een studieplan op hoe hij/zij beide opleidingen succesvol kan combineren;
  • de studieadviseur van de masteropleiding geeft goedkeuring aan het plan;
  • kandidaten die niet direct toelaatbaar zijn tot de master (bij een niet-aansluitende bachelor) hebben een voorwaardelijke toelating van de toelatingscommissie nodig.

Om in aanmerking te komen voor een 'zachte knip' vul je een aanvraagformulier in. Stuur het aanvraagformulier naar de contactpersoon van de masteropleiding die je wilt gaan doen. Een lijst van contactpersonen vind je achter aan het aanvraagformulier.

Masterkandidaten met een net niet-afgeronde bachelor van een non-EER instelling voor hoger onderwijs wordt geadviseerd contact op te nemen met de opleiding over het eerstvolgende instroommoment.

Studenten zonder bachelordiploma die in het academisch jaar 2022-2023 met een premaster aan Wageningen University hadden willen beginnen, wordt geadviseerd contact opnemen met de opleiding om te kijken wat er eventueel mogelijk is op individuele basis. Wellicht kunnen ze als bijvakstudent bepaalde Wageningse mastervakken in hun bachelorprogramma opnemen om zich zo inhoudelijk op hun masteropleiding voor te bereiden.