Online Master Application Apply

Hoe schrijf ik me in voor een online masteropleiding?

Hier vind je meer informatie over hoe je je kunt inschrijven voor een van de online masteropleidingen.

Stappen voor inschrijving

Stap 0: Gefaseerde toelating - aanmelddeadlines

Voor de online masterspecialisaties geldt een gefaseerde toelatingsprocedure. Studenten die in september 2017 willen beginnen, moeten zich uiterlijk op 1 mei 2017 hebben aangemeld om zo deel uit te kunnen maken van deze procedure. Als het aantal academisch geschikte aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zullen de studieplaatsen worden toegewezen op basis van de volgende criteria: relevante vooropleiding, gemiddeld cijfer van de vooropleiding, beheersniveau Engelse taal, relevante werkervaring en motivatie. De volgende tabel laat vier situaties zien, met de bijbehorende gevolgen voor de toelating:

Meer academisch geschikte aanmeldingen dan beschikbare studieplaatsen Niet alle studieplaatsen zijn bezet
Aangemeld voor 1 mei en academisch geschikt De studieplaatsen worden toegewezen op basis van de kwaliteiten van de aanvrager. Als je geen aanbieding ontvangt, word je op de wachtlijst geplaatst. Toegelaten.
Aangemeld tussen 1 mei en 1 juli en academisch geschikt Je wordt op de wachtlijst geplaatst en er is geen garantie dat er een studieplaats beschikbaar is. Toegelaten indien er nog plaatsen vrij zijn (wie het eerst komt, het eerst maalt).

Stap 1: Aanmelding

Je hebt de volgende documenten nodig:

Een ingevuld aanmeldformulier:

De volgende documenten moeten worden ingediend bij de aanmelding:

1.    Bachelordiploma (of equivalent) in het Nederlands of Engels (of een beëdigde Engelse vertaling).

Studenten in het laatste jaar van hun Bacheloropleiding kunnen zich ook aanmelden voordat zij zijn afgestudeerd. De academische toelatingscommissie kan studenten voorlopig toelaten op basis van een transcript van hun studiedossier en de verwachte afstudeerdatum. Om je te kunnen aanmelden als student moet je vóór 1 september een gelegaliseerde kopie van het bachelordiploma hebben ingediend.

2.    Transcript van studiedossier (lijst met vakken en cijfers die zijn behaald tijdens de bacheloropleiding) in het Nederlands of Engels (of een beëdigde Engelse vertaling).

3.    Resultaten Engelse taalvaardigheidstoets

Omdat de hele opleiding in het Engels wordt gegeven, is een Engelse taalvaardigheidstoets verplicht, behalve wanneer Engels je moedertaal is. De minimumvereisten zijn:

  • 6,0 voor het IELTS-examen (met een minimale score van 6,0 voor spreekvaardigheid)
  • 80 voor het TOEFL-examen (via internet, met een minimale score van 20 voor spreekvaardigheid)
  • Minimaal een C voor het CAE-examen (Cambridge Certificate of Advanced English)
  • Minimaal een B voor het FCE-examen (Cambridge First Certificate)
  • Minimaal een C voor het CPE-examen (Cambridge Certificate of Proficiency in English)

Studenten die een bacheloropleiding (of equivalent) hebben gevolgd waarbij de voertaal Engels was, kunnen vrijstelling vragen voor het Engelse taalvaardigheidsexamen (op vertoon van bewijs van de Engelstalige vooropleiding!).

Als je al eerder een internationaal erkend Engelse taalvaardigheidsexamen hebt afgelegd, neem dan contact op om te vragen of dit examenresultaat kan worden geaccepteerd.

Het IELTS- of TOEFL-examen mag maximaal twee jaar voor de aanmelding zijn afgelegd. Ter informatie voor inschrijvers die een TOEFL-examen doen: Wageningen University & Research beschikt over een TOEFL-code (0542). De resultaten worden rechtstreeks naar ons verstuurd.

4.    Een Engelstalige motivering/doelverklaring waarin je uitlegt waarom je de gekozen opleiding wilt volgen en, indien van toepassing, een indicatie van de praktische waarde die de opleiding kan hebben voor jouw vakgebied (maximaal één pagina).

5.    Een getypt curriculum vitae in het Engels of een korte beschrijving van je persoonlijke achtergrond.

6.    Een kopie van je paspoort (uitsluitend de identificatiepagina)

Alle documenten moeten worden aangeleverd als pdf-bestand.

NB: Om in aanmerking te komen, moet de student voldoen aan bepaalde vereisten; alleen volledige aanmeldingen worden verwerkt.

Stap 2: Beoordeling van de aanmelding

Jouw aanmelding zal worden beoordeeld door de opleidingsdirectie van de online masteropleidingen. Zij zullen de aanmelding beoordelen op volledigheid en zullen een voorlopig besluit nemen over je geschiktheid. Je zult zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van hun besluit.

Als de opleidingsdirectie bepaalt dat je hebt voldaan aan de vereisten, dan wordt jouw aanmelding doorgestuurd naar het Student Service Centre (SSC) van Wageningen University & Research. Het SSC controleert de geschiktheid van de documenten en stuurt je een inschrijvingsbrief. Het SSC is het contactpunt voor de rest van het aanmeldings- en inschrijvingsproces.

Als de aanmelder niet voldoet aan de aanmeldingsvereisten en wordt afgewezen door de academische toelatingscommissie van Wageningen University & Research, dan wordt de aanmelder hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. De aanmelder kan in beroep gaan tegen de beslissing.

Stap 3: Betaling en inschrijving

Na ontvangst van je bevestigingsformulier wordt een factuur verstuurd naar jou of je sponsor. De factuur bevat belangrijke informatie over de betaling. Het vereiste bedrag moet voor de deadline zijn overgemaakt op onze bankrekening (zie de factuur voor details). Wacht met betalen totdat je de factuur hebt ontvangen.

Meer informatie over studiekosten en betalingen >

Stap 4: Online omgeving en start van de opleiding

Als je bent ingeschreven bij Wageningen University & Research, dan ontvang je jouw WUR-accountgegevens na 1 augustus via de post. Met deze gegevens kun je dan inloggen bij de online leeromgeving. Daarnaast ontvang je een e-mailbericht van je studieadviseur met een uitnodiging om deel te nemen aan de introductieweek. Dit is een verplichte online introductiecursus voor online studenten die beginnen met een online masteropleiding.