HAS studenten

Schakelprogramma voor HAO (HAS)

Studenten met een BSc van de HAS moeten een schakelprogramma doen voor ze kunnen worden toegelaten tot de MSc Biosystems Engineering. Het gaat met name om wis-, natuur- en scheikunde vakken. Per student kan het schakelprogramma verschillen, afhankelijk van de precieze voorkennis.

Mogelijke schakelvakken zijn:

  • MAT26806 Data Analysis for Biosystems Engineering
  • INF22306 Programmeren in Python
  • BCT20306 Modelling Dynamic Systems
  • ORL20306 Decision Science 1

Deze vakken kun je volgen in de eerste drie periodes van het studiejaar. Je bent dan tijdelijk ingeschreven als schakelstudent in de BSc-opleiding. Inschrijving voor de master is pas mogelijk als deze schakelvakken gehaald zijn.
Toelatingsprocedure verloopt wel via het MSc programma. Van de toelatingscommissie krijg je te horen of je toelaatbaar bent, inclusief schakelprogramma.

Wil je hier meer informatie over mail dan naar mab.msc@wur.nl