HBO studenten

Toelatingseisen

De volgende eisen gelden om tot de MSc Biosystems Engineering toegelaten te worden:

 • Het moet gaan om een relevante BSc opleiding
 • Alle studenten met een BSc diploma van een andere instelling dan Wageningen University dienen een GPA (Grade Point Average) van tenminste 7.0 te hebben
 • Een zeker niveau ten aanzien van het Engels (zie hieronder)

Engels

Master of science opleidingen aan Wageningen University worden in het Engels gegeven. Op deze manier word je goed voorbereid op je latere carrière en op het onderhouden van netwerken met buitenlandse collega’s. Voor alle opleidingen is een zeker niveau van Engels vereist. Voor de MSc Biosystems Engineering komt de minimum eis neer op een TOEFL niveau van 550 of een HAVO dan wel vwo eindcijfer voor Engels van respectievelijk 7.0 (havo) of 6.0 (vwo). Mocht dit niet het geval zijn, dan is er de mogelijkheid om een test af te leggen, om je niveau te testen.

Het Centrum voor Talenonderwijs (www.wur.nl/centa) van Wageningen University biedt de mogelijk om een Oxford Quickplacement Test af te leggen. Hiervoor is een minimumscore van 60% vereist. Naast de TOEFL of the OQP test zijn er ook andere toetsen mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden op de inschrijfinformatie voor de MSc van Wageningen University.

Toelating

Wageningen University

Studenten met een BSc Agrotechnologie hebben onvoorwaardelijk toegang tot de MSc Biosystems Engineering. Studenten van andere opleidingen van Wageningen University moet een verzoek indienen bij de toelatingscommissie. Deze zal dan een besluit nemen over eventuele toelating.

Andere opleidingen

Studenten met een andere, maar wel relevante BSc, kunnen worden toegelaten. Als relevant worden in het algemeen gezien opleidingen met een voldoende ‘engineering’ inhoud. BSc’s die mogelijk in aanmerking komen zijn o.a.:

Universiteiten

 • BSc Werktuigbouwkunde
 • BSc Elektrotechniek
 • BSc Technische natuurkunde

HBO

 • BSc Werktuigbouwkunde
 • BSc Elektrotechniek
 • BSc Technische natuurkunde
 • BSc Industriële automatisering
 • BSc Tuin- en akkerbouw
 • BSc Dier- en veehouderij

Toelating vanuit andere opleidingen is ook mogelijk als ze genoeg aansluiten. Dit wordt door de toelatingscommissie beoordeeld. Je kunt ook contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding (via mbe.msc@wur.nl) om te bespreken in hoeverre je opleiding voldoende relevant is.

In alle gevallen bestaat de mogelijkheid dat voor toelating een aantal aanvullende voorwaarden van toepassing zijn in de vorm van een zogenaamd schakelprogramma. Dit betekent dat voordat je formeel wordt toegelaten, je eerst een aantal vakken moet afronden.