Master Earth and Environment

De master Earth and Environment focust op de fysische, chemische en ecologische processen in bodem, water en atmosfeer. Uitdagingen zoals klimaatverandering, waterveiligheid en voedselvoorziening vragen om diepgaande kennis van deze processen. Vanuit een aardwetenschappelijke benadering leer je over de interacties tussen deze sferen, maar specialiseer je jezelf ook in een van de volgende domeinen: Hydrology and Water Resources; Meteorology and Air Quality; Biology and Chemistry of Soil and Water of Soil Geography and Earth Surface Dynamics.

Master Earth and Environment

Waarom deze studie?

  • Mogelijkheden om je kennis zowel te verdiepen als te verbreden
  • Internationaal georiënteerd programma
  • De kennis van de processen biedt de natuurwetenschappelijke basis die nodig is om met problemen zoals klimaat verandering en andere grote uitdagingen om te gaan

Opbouw van de master Earth and Environment

In de tweejarige master kun je je specialiseren in verschillende vakgebieden. In het eerste jaar volg je een aantal verplichte vakken, beperkte keuzevakken en vrije keuzevakken. Het tweede jaar bestaat uit een thesisonderzoek en een stage.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Specialisaties

De master Earth and Environment biedt vier verschillende specialisaties en bijbehorende thesis mogelijkheden. Samen met je studieadviseur en thesisbegeleider stel je je persoonlijke master samen, die past bij jouw kennis, vaardigheden en interesses.

De specialisaties binnen Earth and Environment zijn:

  1. Hydrology and Water Resources
  2. Meteorology and Air Quality
  3. Biology and Chemistry of Soil and Water
  4. Soil Geography and Earth Surface Dynamics

Meer informatie over de specialisaties binnen Earth and Environment (Engels)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Toelating en inschrijving

Om toegelaten te worden tot de master Earth and Environment moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen. Ook voor studenten van Nederlandse hbo-opleidingen bestaan doorstroommogelijkheden. Alle verzoeken voor toelating worden individueel geëvalueerd. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Earth and Environment (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Diverse Nederlandse universiteiten bieden masteropleidingen die vergelijkbaar zijn met de master Earth and Environment, maar wel hun eigen accenten leggen. De Wageningse master benadert de aarde als een compleet systeem, met al zijn hydrologische, geologische en atmosferische processen.

Lees meer over vergelijkbare opleidingen

Werken na Earth and Environment

Met een diploma van de master Earth and Environment kun je overal op de wereld beginnen aan je carrière. Op de Engelstalige website van Earth and Environment vertellen alumni over hun werk.

Ga naar Werken na Earth and Environment (Engels)

Ga naar de Engelstalige website