Master International Development Studies

De MSc International Development Studies richt zich op de levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Belangrijke thema’s zoals armoede, migratie, globalisering, voedselzekerheid, milieuproblematiek, duurzaamheid en wereldhandel komen aan bod.

Master International Development Studies

MSc opleiding International Development Studies

Hoe reageren mensen op veranderingen? Hoe gaan zij om met problemen zoals armoede en achteruitgang van hun leefomgeving? Wat ondernemen zij om hun situatie te verbeteren? Hoe kunnen internationale organisaties, overheden en niet-gouvernementele organisaties beleid ontwikkelen om mensen te ondersteunen bij hun streven naar een betere toekomst?

Multidisciplinaire aanpak

Bij de MSc International Development Studies word je uitgedaagd je te verdiepen in het leven van mensen in verschillende situaties. Vanuit een multidisciplinaire aanpak zoek je mee naar een duurzaam perspectief voor mensen dichtbij en ver weg. De opleiding benadert diverse actuele ontwikkelingsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de sociologie, economie, communicatiestudies en recht & bestuur.

Toelating en inschrijving

Heb jij een bachelor gedaan in de technische wetenschappen, life sciences of management? De MSc Internationale Ontwikkelingsstudies heeft een zusterprogramma dat waarschijnlijk beter bij jouw achtergrond past: Master's Development and Rural Innovation.

Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen, toelaatbare opleidingen en de inschrijfprocedure vind je op de Engelstalige website.

Lees alle toelatingseisen (Engels)