Master Organic Agriculture

De master Organic Agriculture richt zich op agro-ecologie, duurzame voedselsystemen en biologische landbouw. Biologische producten worden zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen geproduceerd, via duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en geïntegreerd landgebruik en met aandacht voor gedrag en integriteit van dieren. De opleiding heeft een unieke multidisciplinaire benadering van vragen rond duurzame voedselproductie en de wereldwijde diversiteit van locale voedselsystemen. De master brengt sociale en natuurwetenschappelijke aspecten bij elkaar en houdt zich bezig met sociale, technische en agrarische ontwikkelingen om vraagstukken uit de maatschappij op te lossen. De integratie van verschillende wetenschappelijke vakgebieden en input uit de praktijk staat centraal in de opleiding.

Master Organic Agriculture

Waarom deze studie?

  • Unieke benadering van agro-ecologie en duurzame voedselproductie.
  • Double degree mogelijk met ISARA-Lyon in Frankrijk.
  • Integratie van sociale wetenschappen en natuurwetenschappen, sterke link met de praktijk.

Ga naar ervaringen van studenten Organic Agriculture (Engels)

Opbouw van de master Organic Agriculture

De Engelstalige masteropleiding Organic Agriculture brengt sociale en natuurwetenschappelijke aspecten rondom duurzame productie bij elkaar, en is zeer geschikt voor studenten die een bachelor Plantenwetenschappen, Dierwetenschappen of een bachelor in het hoger agrarisch onderwijs hebben afgerond. De masteropleiding duurt twee jaar en start elk jaar in september. Het programma bevat mastervakken, een stage, een afstudeervak, en een keuze tussen Academic Consultancy Training (ACT) of Research Master Cluster (RMC).

Vakkenpakket, afstudeervak en stage

Binnen Organic Agriculture kun je kiezen uit twee specialisaties en een double degree met het Franse instituut ISARA-Lyon. Met je studieadviseur stel je een vakkenpakket samen dat past binnen je specialisatie.

De kern van het programma vormt het afstudeervak (MSc thesis), een eigen onderzoeksproject bij een van de leerstoelgroepen van Wageningen University dat je afsluit met het schrijven van je thesis.

Tijdens de stage van vier maanden doe je ervaring op in de beroepspraktijk. Dit gebeurt vaak in het buitenland, maar kan ook in Nederland. Het is ook mogelijk om je afstudeervak en stage te integreren tot een multidisciplinair project.

Tijdens de ACT werk je in een team van studenten van verschillende MSc-opleidingen aan een externe onderzoeks- of ontwerpopdracht. Je ontwikkelt daarbij je academische en professionele vaardigheden, zoals samenwerken en interdisciplinair denken.

In het RMC ontwikkel je academische en professionele vaardigheden voor het schrijven en verdedigen van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel. Daarmee kun je je voorbereiden op een PhD- of onderzoeksbaan.

Lees meer over het programma van Organic Agriculture

Specialisaties van Organic Agriculture

De masteropleiding Organic Agriculture heeft twee specialisaties – Agro-ecologie, en Sustainable Food Systems – en een double degree-programma met het Institut Supérieur d'Agroalimentaire Rhône-Alpes (ISARA-Lyon) in Lyon, Frankrijk.

Agroecology

Binnen de specialisatie agro-ecologie richt je je op de plantaardige en dierlijke productie in de biologische landbouw. Je verdiept je bijvoorbeeld in bodemgezondheid, de dynamica van onkruiden en de relatie tussen gewassen of landbouwhuisdieren en ziekteverwekkers. De multifunctionele landbouw – landbouw afgestemd op natuur en recreatie – krijgt bijzondere aandacht.

Sustainable Food Systems

Beter begrip van de mondiale en lokale agro-food netwerken is onmisbaar voor duurzame productie van gezond voedsel en hernieuwbare grondstoffen. In deze specialisatie richt je je op de maatschappelijke aspecten van duurzame voedselsystemen. Productie, verwerking en afzet van biologische producten wordt in toenemende mate beïnvloed door (inter-) nationaal beleid en wetgeving. Inzicht in deze aspecten is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van duurzame voedselproductie.

Double degree Agroecology met ISARA-Lyon

Deze specialisatie is een samenwerkingsverband met het Franse Institut Supérieur d'Agroalimentaire Rhône-Alpes (ISARA-Lyon). De double degree wil zeggen dat je bij het afstuderen van zowel Wageningen University als van ISARA-Lyon een diploma krijgt. Na het afronden van het eerste jaar van deze master in Wageningen, verhuis je naar Lyon om daar een semester aan vakken te volgen. Het tweede semester van het tweede jaar werk je (in Lyon of Wageningen) aan je afstudeervak, dat door docenten van beide universiteiten wordt begeleid.

Meer informatie specialisaties Organic Agriculture

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de master Organic Agriculture moet je een relevante vooropleiding hebben. Met een BSc-diploma Plantenwetenschappen of Dierwetenschappen van Wageningen University kun je zonder meer beginnen.

Daarnaast is toelating mogelijk met een universitair bachelordiploma van Wageningen University in Bos- en Natuurbeheer,  Internationaal Land- en Waterbeheer of Internationale Ontwikkelingsstudies. Ook met een BSc Biologie van een Nederlandse universiteit ben je mogelijk toelaatbaar, of met een hbo-bachelordiploma Tuin- en Akkerbouw, Tropische landbouw, Dier- en Veehouderij, Diermanagement, Plattelandsvernieuwing, Bedrijfskunde en Agribusiness, en Food & Business. De toelaatbaarheid hangt in al deze gevallen sterk af van je vakkenkeuze en specialisatie.

Wil je naar de MSc Organic Agriculture doorstromen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Toelating en inschrijving

Beroepen en toekomst

Met een MSc-diploma Organic Agriculture kom je in aanmerking voor een breed scala aan banen in het agrarische bedrijfsleven, bij voedselproducenten of retailers, in het onderzoek, bij banken of ontwikkelingsorganisaties, bij de overheid en bij belangenorganisaties. Mogelijke functies zijn onderzoeker, consultant, kwaliteitsexpert voor certificerende organisaties of marketeer. Ook kun je je gaan bezighouden met communicatie over de biologische landbouw of met de promotie ervan.

Op de Engelstalige website van Organic Agriculture vind je meer informatie over je toekomstige carrière.

Ga naar Werken na Organic Agriculture (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Twee andere Nederlandse universiteiten bieden een master die raakvlakken heeft met Organic Agriculture. De master Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen combineert ook sociale wetenschappen en natuurwetenschappen, maar de nadruk ligt hier meer op klimaat, voedselveiligheid en natuur. Bij de master Sustainable Development van de Universiteit Utrecht ligt het accent op de transitie naar een duurzame samenleving. Biologische producten zijn daar een onderdeel van, terwijl ze bij Organic Agriculture centraal staan.

Verwante opleidingen aan Wageningen University

Een opleiding aan Wageningen University waarin ook sociale wetenschappen en natuurwetenschappen bij elkaar komen, is de master Forest and Nature Conservation. Hierbij gaat het echter over bosbouw en bosbeleid, en niet over voedsel of landbouw. De masters Plant Sciences en Animal Sciences hebben wel raakvlakken, maar bieden niet dezelfde integratie van plantenwetenschappen, dierwetenschappen, omgevingswetenschappen en sociale wetenschappen. Bij de verwante masters Communication, Health and Life Sciences en International Development Studies ligt het accent meer op de maatschappijwetenschappen.

Ga naar Organic Agriculture vergelijken

Voorlichting en studiekeuze

Wageningen University & Research organiseert door het jaar heen verschillende voorlichtingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de Master Open Dag. Kijk hier aan welke activiteiten je deel kunt nemen.

Ga naar de voorlichtingsactiviteiten

Meer informatie in het Engels

Alle informatie over de masteropleidingen aan de Wageningen University & Research is in het Engels. Wil je meer weten over de master Organic Agriculture?

Ga naar de Engelstalige website