Programma van Organic Agriculture

De masteropleiding Organic Agriculture duurt 2 jaar en start elk jaar in september en februari. De opleiding omvat in totaal 120 ECTS studiepunten (1 ECTS staat voor 28 uur studiebelasting). Het academisch jaar van Wageningen Universiteit bestaat uit 6 periodes van 4 of 8 weken.

Afstudeervak / MSc thesis

De kern van het programma vormt het afstudeervak van minimaal 36 ECTS. Dit is een eigen onderzoeksproject bij een van de leerstoelgroepen van Wageningen University dat je afsluit met het schrijven van de thesis (ook wel afstudeerverslag genoemd). Het onderwerp van je onderzoek wordt vastgesteld en afgebakend in overleg met een hoogleraar of universitair docent. Wanneer adequate begeleiding en faciliteiten beschikbaar zijn is het soms ook mogelijk om een deel van het onderzoekswerk buiten Wageningen te doen (bij een bedrijf of in het buitenland).

Academic Consultancy Training

Tijdens het ACT werk je in een team van studenten van verschillende MSc-opleidingen aan een externe onderzoeks- of ontwerpopdracht. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een technologisch ontwerp of het schrijven van een business-, communicatie- of onderzoeksplan. In zo’n project ontwikkel je academische en professionele vaardigheden zoals teamwork, interdisciplinair denken, en omgaan met een financieel budget. Ieder team heeft een proces-coach en moet zelf een relevante expert zoeken. Met de coach reflecteer je regelmatig op je eigen functioneren en het functioneren van het team en de andere leden.

Stage

Tijdens de stage die 4 maanden (24 ECTS) duurt, doe je ervaring op in de beroepspraktijk. Dit gebeurt vaak in het buitenland, maar kan ook in eigen land. Binnen de MSc Organic Agriculture is het mogelijk om het afstudeervak en de stage te integreren tot een multidisciplinair project waarin theorie en praktijk gekoppeld worden. Sommige studenten komen in aanmerking voor een vrijstelling van de stage op basis van relevante werkervaring. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor vrijstelling van de stage kun je dit (met opgaaf van reden) aanvragen bij de examencommissie via de opleidingsdirecteur.

Mastervakken

Voorafgaand aan je afstudeervak stel je samen met de studieadviseur een pakket van mastervakken samen dat past binnen je specialisatie, en voorbereidt voor je afstudeervak. De meeste vakken hebben de zelfde omvang: 6 ECTS. Er is ook ruimte voor vrije keuze vakken. Voor meer informatie over de inhoud en aard van de vakken van de verschillende specialisaties kun je de online studiegids raadplegen.

Ga naar de online studiegids