Vergelijk de master Organic Agriculture

Over de master Organic Agriculture

De masteropleiding Organic Agriculture richt zich op biologische producten. Dat wil zeggen, producten die zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen geproduceerd worden, via duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, geïntegreerd landgebruik en aandacht voor gedrag, ecologie en integriteit van dieren. Veilige producten die op een verantwoorde wijze, met respect voor plant, dier, mens en milieu, zijn geproduceerd. De opleiding heeft een unieke benadering van vragen rond duurzame voedselproductie en -consumptie. Deze master brengt sociale en natuurwetenschappelijke aspecten bij elkaar en houdt zich bezig met sociale, technische en agrarische ontwikkelingen. Dat is nodig om vraagstukken uit de maatschappij op te lossen. Toepassing van verschillende wetenschappen en de input uit de praktijk speelt een grote rol tijdens de opleiding.

Vergelijk de master Organic Agriculture met soortgelijke opleidingen in Nederland

  • Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze master combineert ook sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. De nadruk ligt in Nijmegen echter meer op klimaat, voedselveiligheid en natuur, in een perspectief van samenwerking met diverse belanghebbenden, duurzame ontwikkeling en globalisering.
  • Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Bij deze master ligt het accent op het ontwikkelen van bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving door middel van onderzoek, en het bedenken van innovatieve toekomstoplossingen voor milieuvraagstukken. Biologische producten zijn daar een onderdeel van, terwijl ze bij Organic Agriculture centraal staan.

Verschillen tussen Organic Agriculture en verwante masteropleidingen aan Wageningen University