Vergelijk de master Plant Biotechnology

Over de master Plant Biotechnology

De master Plant Biotechnology van Wageningen University richt zich op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën om betere planten te maken. Ook leer je om de biologische processen in planten beter te begrijpen. Hierbij kun je denken aan planten die gebruikt worden als gezonde voeding voor mensen en dieren, als grondstof voor levensmiddelen en geneesmiddelen, of als vervanger van aardolieproducten (plastics en brandstoffen). Je combineert kennis van plantenfysiologie en genetica met de nieuwste ontwikkelingen uit de moleculaire biologie en biotechnologie. De master Plant Biotechnology is een echte onderzoeksmaster, en uitermate geschikt voor studenten die een bachelor Biologie of een bachelor in het laboratoriumonderwijs hebben afgerond.

Vergelijk de master Plant Biotechnology met soortgelijke opleidingen in Nederland

De opleidingen Molecular Biology and Biotechnology (Rijksuniversiteit Groningen), Molecular and Cellular Life Sciences (Universiteit Utrecht), Green Life Sciences (Universiteit van Amsterdam) en Life Science and Technology (TU Delft en Universiteit Leiden) hebben raakvlakken met de master Plant Biotechnology. De master Plant Biotechnology is echter de enige opleiding die zich volledig richt op de zogenaamde ‘groene biotechnologie’. Andere masters in de Life Sciences richten zich meer op ‘rode’ (medisch en farmaceutisch) en/of ‘witte’ biotechnologie: industriële productie en milieutechnologie.

Verschillen tussen de master Plant Biotechnology en verwante opleidingen aan Wageningen University

  • De master Plant Sciences richt zich op alle aspecten van de plantaardige productiekolom. Voor het veredelen van nieuwe plantenrassen en het beschermen van planten tegen ziektes en plagen, maken ze binnen de master Plant Sciences ook veel gebruik van moleculaire biologie en biotechnologie, net als bij Plant Biotechnology. De master Plant Sciences beperkt zich niet alleen tot die moleculaire insteek. Je kunt ook onderzoek doen op plant-, gewas- of ecosysteemniveau.
  • De master Biotechnology richt naast de moleculaire biologie en biotechnologie van planten, ook op de biotechnologie van bacteriën en schimmels. Daarnaast biedt de master Biotechnologie ook aandacht aan proceskunde, het toepassen van biotechnologie in een industriële omgeving.