Specialisaties Plant Sciences

Voor alle specialisaties geldt dezelfde studieopzet. Je combineert verplichte vakken met vrije keuze vakken ter voorbereiding van het afstudeervak en de stage. Er zijn meerdere afstudeermogelijkheden waarmee je je eigen accenten legt en invulling geeft aan de specialisatie. Er zijn ook mogelijkheden om vakken uit twee specialisaties te combineren. De studieadviseurs kunnen je helpen bij het maken van keuzes.

Crop Science

Met deze specialisatie richt je je op werk in het agro-bedrijfsleven, beleid, voorlichting of onderzoek. Werk in het bedrijfsleven zal vaak gericht zijn op logistiek, veiling en retail in de agroproductieketen. Voor de verdieping tijdens de master kun je je richten op het analyseniveau dat het best past bij je latere beroepskeuze: je kunt kiezen voor een insteek op het niveau van gewasfysiologie, gewasecologie, teelttechnologie, bedrijfsontwikkeling of op het niveau van regionale landbouwontwikkeling.

Greenhouse Horticulture

Binnen de teeltsystemen neemt de (glas)tuinbouw een aparte plaats in doordat binnen dit systeem zowel abiotische (grond, water en licht) als biotische (onkruiden, schadelijke insecten, schimmels en virussen) factoren in zeer sterke mate beheersbaar zijn. Dat biedt de mogelijkheden de nadelige invloeden van veel van deze factoren op het productiesysteem zoveel mogelijk te minimaliseren. Hiervoor moet je kennis en inzicht hebben in het hele systeem. Ook moet je letten op bedrijfseconomische aspecten. De kwaliteit van de producten staat daarbij voorop, maar we kijken ook naar opbrengst.

Natural Resource Management

Het ontwikkelen van duurzame agro-ecosystemen vergt kennis van de complexe relatie tussen bodemgezondheid, teeltsystemen en nutri├źntenkringlopen. Andere belangrijke aspecten van duurzame landbouw zijn de interactie tussen landbouw en natuur en de concurrerende claims die tegenwoordig overal ter wereld op landbouwgronden worden gelegd. Deze specialisatie biedt kennis en handvaten om je te verdiepen in de interactie tussen biotische en abiotische factoren in landbouwsystemen. Kennis die nodig is om te kunnen werken aan de veelheid aan nieuwe ontwikkelingen waar de landbouw tegenwoordig mee te maken heeft: bulk productie versus (farmaceutische) niche producten, voedselproductie versus biobrandstoffen, behoud van biodiversiteit, het omgaan met klimaatverandering, eco-toerisme, zorglandbouw.

Plant Breeding and Genetic Resources

Hierbij richt je je op veredelingsonderzoek bij veredelingsbedrijven,universiteiten of onderzoeksinstituten. Plantenveredeling speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van rassen die voldoen aan de actuele vraag naar opbrengst, resistenties, kwaliteitseigenschappen, zout- en droogtetolerantie en geschiktheid voor duurzame productiesystemen. De veredeling speelt zich af tussen moleculair tot populatieniveau. Hiervoor heb je kennis nodig van de fysiologie, ecologie en genetica van land- en tuinbouwgewassen. Het gebruik van moleculaire technieken versnelt de identificatie van genen voor natuurlijke resistenties, en is onmisbaar voor snelle selectie door merkergestuurde veredeling

Plant Pathology and Entomology

Deze specialisatie bereidt je voor op werk in de toegepaste biologie gericht op ge├»ntegreerde gewasbescherming. Dit kan bijvoorbeeld  werk zijn in onderzoek naar de biologie van ziekten en plaagorganismen, van moleculair tot op ecologisch niveau, maar je kunt ook aan de slag in de voorlichting of je bezighouden met het beleid rond gewasbescherming. De verdieping tijdens de masterfase is gericht op biologische achtergronden van plant-belager en plant-pathogeen interacties al dan niet met een expliciete stap gericht op ontwerp van bestrijdingsmethoden.