Lees meer over het programma Water Technolgy

Van oudsher staat Nederland bekend om haar onderzoek naar waterbehandelingstechnologieën op hoog niveau. Deze onderzoeksinspanningen hebben door de jaren heen geleid tot meerdere wereldwijd toegepaste technologieën op het gebied van de afvalwaterbehandeling, de sensortechnologie en de industrie- en drinkwatervoorziening.

De master combineert elementen van de studies scheikunde procestechnologie en bio(proces)technologie, waarbij de wisselwerking tussen (scheiding)technieken, levende organismen en chemische componenten centraal staat en de specialistische basis vormt binnen het studieprogramma. Je leert hoe je multidisciplinaire kennis kunt gebruiken voor toepassingen binnen waterprocessen om met deze nieuwe inzichten creatieve technologische oplossingen te bedenken. De nadruk ligt op het gebruik van bestaande scheidingstechnieken in nieuwe situaties om te komen tot verbeterde en duurzame concepten voor waterbehandeling.

Wetsus Academy

Wetsus Academy Leeuwarden is opgericht in 2008 en Leeuwarden is formeel erkend door het ministerie van OCW als vestigingsplaats voor masteronderwijs van de universiteiten van Wageningen, Twente en Groningen.

De naam Wetsus Academy kent twee belangrijke pijlers. Wetsus Academy is ondergebracht bij het Technologisch Top Instituut voor Watertechnologie, Wetsus. Op dit moment werken in het onderzoeksprogramma van Wetsus 16 internationale en nationale universiteiten en onderzoeksinstituten samen met bedrijven aan technologische ontwikkelingen binnen de watertechnologie. De deelname van bedrijven binnen het onderzoeksprogramma stimuleert ondernemerschap en spin-offs. Studenten van de Wetsus Academy maken op deze wijze optimaal gebruik van en kennis met het wetenschappelijke vakgebied en de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het bedrijfsleven.

De term “Academy” staat voor academisch gericht onderwijs. Onder de verantwoordelijkheid van drie Nederlandse universiteiten, Wageningen, Twente en Groningen, verzorgt Wetsus Academy een academische masteropleiding in de watertechnologie. Studenten die afstuderen binnen deze masteropleiding krijgen een gezamenlijke academische graad (MSc) van de drie genoemde universiteiten en mogen de titel van ingenieur (ir) dragen.

De locatie van Wetsus Academy is Leeuwarden. Leeuwarden heeft de ambitie om de Europese hoofdstad op het gebied van watertechnologie te worden. Als “Capital of Water Technology” biedt de stad ruime mogelijkheden voor ontwikkelingen en activiteiten op het gebeid van de watertechnologie. Dit heeft geleid tot een samenbundeling van krachten tussen bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen onder de vlag van de “WaterCampus”.

Terug naar MSc Water Technology