Cursus

MicroMasters Business and Operations for a Circular Bio-Economy

Leer meer over de zakelijke en logistieke aspecten van de circulaire economie en bereid je voor op de overstap naar biobased grondstoffen. Schrijf je in voor dit MicroMasters® programma en werk toe naar een duurzame bedrijfsvoering.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 6 maanden 16 - 22 uur per week
Prijs € 553,00
Certificaat Yes, for the full program experience
Format Online
Credits Certificaat

Waarom kiezen voor een MicroMasters programma?

  • Pas de kennis direct toe op je eigen bedrijf
  • Studeer aan de beste agrarische universiteit ter wereld, vanuit je eigen huis
  • Kom in contact met docenten en medestudenten via het discussieplatform
  • Verdien credits voor de on-campus master Biobased Sciences

Over dit MicroMasters programma

De wereldeconomie evolueert geleidelijk van een lineaire wegwerpeconomie naar een duurzamere kringloopeconomie. In deze nieuwe wereld is het cruciaal om te bepalen of biobased grondstoffen daadwerkelijk duurzame en economisch haalbare alternatieven vormen voor materialen, energie en voedselproductie. Een bedrijf dat succesvol wil zijn in de circulaire bioeconomie moet voorbereid zijn op de uitdagingen en kansen van dit dynamische speelveld.

Dit MicroMasters programma bestaat uit drie vakken en een afsluitend project. In de MOOCs leer je over biobased materialen en hun conversie naar nuttige producten en diensten. Dit zal je helpen om de strategische, technologische en logistieke aspecten van het biobased bedrijf te evalueren, waardoor je de dynamiek van zakelijke investeringen in biobased grondstoffen en producten leert begrijpen. Je leert biobased leveringsketens te ontwerpen en evalueren met behulp van kwantitatieve methoden. In het laatste vak van het MicroMasters programma voer je een capstone project uit waarin je de kennis van alle vakken toepast op je eigen business case. Dit geeft je de kans om feedback te ontvangen van experts op het gebied van circulaire bedrijfsvoering en logistiek.

Wat je gaat leren

Met het MicroMasters programma Business and Operations for a Circular Bio-Economy doe je de kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om de zakelijke en logistieke kanten van de overgang van fossiele naar biobased grondstoffen en producten te analyseren. Na het afronden van deze online opleiding kun je een belangrijke leveren aan zakelijke besluitvorming, supply chain management en planning.  

Wat je na het afronden van dit MicroMasters programma hebt geleerd:

  • De strategische, technologische en logistieke aspecten van het leiden van een biobased bedrijf
  • De basisprincipes van biobased materialen en hun omzetting in nuttige producten en diensten
  • Het identificeren van factoren die biobased investeringen en innovaties beïnvloeden
  • Zakelijke strategieën voor de biobased economie bepalen
  • Leveringsketens ontwerpen en evalueren met behulp van kwantitatieve methodes

Inhoud van het MicroMasters programma

Het programma bestaat uit de volgende MOOCs:

Voor wie is dit MicroMasters programma?

Dit programma is voor iedereen die zijn of haar kennis over de zakelijke en logistieke aspecten van de circulaire economie wil uitbreiden. Het is specifiek gericht op personen die in de biobased sector werken, werkzaam zijn bij een bedrijf dat de overstap wil maken naar een biobased bedrijfsvoering, of personen die betrokken zijn bij een non-profit organisatie of overheidsinstelling. Naast een korte inleiding op de technologische aspecten van biobased materialen en hun conversie besteden we in de MOOC aandacht aan de zakelijke en logistieke aspecten van een biobased economie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een systeembenadering en op uiteenlopende tools en methodes (zoals life cycle assessment en het besluitvorming ondersteunend systeemom toe te passen in je organisatie.

Wil je graag meer leren over de economische en beleidsmatige aspecten van de circulaire economie? Dan is het MicroMasters programma Economics and Policies for a Circular Bio-Economy wellicht interessant voor jou.

Aanmelden voor de on-campus master Biobased Sciences

Als je alle MOOCs uit het MicroMasters programma succesvol hebt afgerond met een ‘verified certificate’ en je van plan bent om de master Biobased Sciences (120 ECTS, 2 jaar fulltime op de campus) te volgen, dan kun je je verworven MicroMasters credentials inzetten voor studiepunten. Wel dien je aan de instroomeisen te voldoen en de reguliere toelatingsprocedure voor masterstudenten te doorlopen.

Ben je toegelaten en wil je vrijstelling voor bepaalde onderdelen van het masterprogramma? Dan kun je hiervoor een formeel verzoek indienen. Vakken waarvoor je vrijstelling kunt krijgen (tot maximaal 18 ECTS) dienen gelijkwaardig te zijn aan de MOOCs in het MicroMasters programma.  

Belangrijk: Ben je van plan je na het MicroMasters programma aan te melden voor de on-campus master? Start dan zo snel mogelijk je aanmeldingsprocedure. Voor vragen over de aanmelding en het inzetten van de MicroMasters credentials kun je terecht bij dr. Ir. Sonja Isken. Ook wanneer je het MicroMasters programma in de ‘oude’ vorm (MicroMasters Programma Biobased Sciences for Sustainability, maximaal 24 ECTS) hebt gevolgd.

Ontmoet de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f